-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Územní rozhodnutí pro dálnici D1 u Přerova je nezákonné

19. listopadu 2009
[Olomoucký kraj]

Krajský úřad přiznává své selhání v roce 2006

Dětí Země obdržely od Krajského úřadu Olomouckého kraje rozhodnutí, v němž jim zamítl jejich žádost o zahájení nového územního řízení pro dálnici D1-0136 v úseku Říkovice – Přerov. Neobstál totiž jejich důvod o nově zjištěných biotopech zvláště chráněných druhů živočichů, pro které je nutné před vydáním územního rozhodnutí získat výjimku ze zákona.

Krajský úřad i stavební úřad v Přerově o těchto biotopech věděly již v roce 2006 z přiložené dokumentace. Současně tím ale přiznává, že o územním rozhodnutí rozhodl nezákonně, když ho v odvolacím řízení nezrušil, neboť výjimky nebyly povoleny.

„Je to pro nás nečekané překvapení, že se nám krajský úřad přiznal k tomu, že selhal, když územní rozhodnutí celé pečlivě nepřezkoumal a v rozporu se zákonem ho potvrdil,“ vysvětluje Miroslav Patrik z Dětí Země.

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny a mnoha rozsudků soudů nelze vydat žádné rozhodnutí, podle kterého by došlo ke škodlivému zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Tato podmínka se týká i územního rozhodnutí.

„Bohužel jsme tehdy v odvolání proti územnímu rozhodnutí předložili jiné námitky, neboť nás ani ve snu nenapadlo, že by Ředitelství silnic a dálnic ČR riskantně podalo žádost o jeho vydání, přestože dálnice škodlivě zasahuje do těchto biotopů a že by si toho stavební úřad i krajský úřad nevšimly,“ vzpomíná Patrik.

Podle něho tak pokus investora, že se mu podaří získat územní rozhodnutí pro dálnici D1-0136 bez rozhodnutí o výjimkách vyplatila, neboť až nyní o nich probíhají patřičná správní řízení.

Krajský úřad v Olomouci postupoval nezákonně i při vydání územního rozhodnutí pro navazující úsek dálnice D1-0137 Přerov – Lipník nad Bečvou. Zde se ovšem Občanskému sdružení Krajina Dluhonice podařilo se svou žalobou uspět, neboť Krajský soud v Ostravě svým rozsudkem ze dne 16. 8. 2007, č.j. 22 Ca 236/2007-94 územní rozhodnutí zrušil, neboť před umístěním tohoto úseku nebyl proveden biologický průzkum.

Potřebné kontakty:

KÚ Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje – telefon 585 508 325

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Ekoporadna

Související odkazy: 

Děti Země navrhly nové územní řízení pro D1 u Přerova (TZ, 29.05.09)

Sdružení z Dluhonic vyhrálo spor o dálnici D1 u Přerova (TZ, 26.09.07)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-