-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země žádají s R35 na Pardubicku posoudit i přivaděče

16. listopadu 2009
[Pardubický kraj]

Jsme pro rychlou výstavbu, ale s dodržováním zákonů

Ministerstvo životního prostředí už několik dní zkoumá zaslaná vyjádření k dokumentaci EIA o vlivech jižního koridoru silnice R35 v Pardubickém kraji na životní prostředí. Svůj kritický názor odeslaly také Děti Země, které upozornily, že je nutné současně se silnicí vyhodnotit i trasy plánovaných přivaděčů a také připojení silnice R43 od Brna nejen u Starého Města, ale také u Svitav. Obchvat Litomyšle by podle nich měl vést v její blízkosti, ale s oddálením u obce Řídký kvůli bytové zástavbě.

„V principu s jižním koridorem silnice R35 souhlasíme, ale schvalování nesmí být v rozporu s ochranou přírody, nesmí poškozovat životního prostředí a ani porušovat zákony, takže je nutné dořešit naše náměty na doplnění dokumentace EIA“, informuje Miroslav Patrik z Dětí Země. 1)

Pole něho je proto nutné už teď vědět, kudy a v jakých parametrech by měly vést přivaděče od měst a obcí k silnici R35, neboť jejich nevhodné trasování může negativně ovlivnit krajinný ráz a způsobit vyšší intenzity hluku v blízkosti obcí. Děti Země proto žádají, aby dokumentace EIA byla doplněna o hodnocení i těchto silnic.

„Především nás zajímá přivaděč od České Třebové a Ústí nad Orlicí, u kterého by z dopravního hlediska stačilo, aby měl dva pruhy a aby silnice co nejvíce kopírovala terén,“ uvádí Patrik jeden z kritických přivaděčů.

Za druhou spornou skutečnost Děti Země považují úvahy napojit silnici R43 od Brna u Starého Města, když logičtější je napojení u Svitav, neboť většina řidičů jezdí spíše tímto směrem než na Olomouc či od ní. Bude proto nutné podrobně posoudit vlivy i obou těchto mimoúrovňových křižovatek u těchto měst.

Velmi nejasná je také zatím situace u Litomyšle, neboť Nejvyšší správní soud zrušil trasu obchvatu, když zjistil, že při schválení územního plánu kraje na konci roku 2006 se nemohli občané vyjádřit k oběma variantám. Děti Země preferují severovýchodní obchvat bližší městu než vzdálenější, ale u obce Řídký by měl vytvořit větší oblouk, aby bylo možné zde realizovat plánovanou bytovou výstavbu. 2)

Výsledek zkoumání všech odeslaných vyjádření na MŽP může být podle Patrika znám až za několik týdnů. Závisí, kolik jich bylo posláno a do jaké míry jsou kritické. Buď bude zpracován posudek nebo MŽP nařídí doplnění či přepracování této kritizované dokumentace EIA.


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Ekoporadna

Související odkazy: 

1) Hodnocení vlivů R35 v Pardubickém kraji na životní prostředí

2) Rozsudek Nejvyššího správního soudu o R35 v územním plánu Pardubického kraje
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-