-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Podezřelé staveniště u tunelu Radejčín na dálnici D8

29. července 2009
[Ústecký kraj]

I když neexistují žádná pravomocná rozhodnutí o kácení dřevin pro tunel Radejčín na dálnici D8, některé jsou už zlikvidovány. Obdobně neexistuje žádné pravomocné stavební povolení, ale přesto se blízko ústeckého portálu tohoto tunelu nachází přísně střežené staveniště. Podle Dětí Země jde buď o tradičně nezákonný způsob výstavby této dálnice, který Ředitelství silnic a dálnic ČR už s úspěchem vyzkoušelo u trasy přes Krušné hory, nebo jde o pokus urychlit tuto výstavbu „přejmenováním“ tunelu na průzkumnou štolu.

„Ať bude výsledek šetření jakýkoliv, zjištěné skutečnosti ukazují na porušování zákona či na jeho účelové obcházení a také na nezvládnutí organizace stavby dálnice D8 v nereálně krátkých termínech,“ domnívá se Miroslav Patrik z Dětí Země, které pro tuto dálnici přes CHKO České středohoří prosazovaly tunel Kubačka.

Jelikož řízení o povolení kácení dřevin na OÚ Prackovice nad Labem a na OÚ Řehlovice stále probíhá, není zřejmé, jakým zákonným způsobem byly tyto dřeviny na obou stranách tunelu vykáceny. Silné podezření na porušení zákona nyní šetří Česká inspekce životního prostředí, která zatím eviduje celkem pět takových míst.

Pro ústeckou část tunelu Radejčín bylo sice v dubnu vydáno Ministerstvem dopravy stavební povolení, ale není dosud pravomocné, takže zatím nelze stavbu tunelu zahájit. Podle jedné z podmínek tohoto povolení si investor už na začátku července obstaral povolení pro trhací práce v tunelu.

„Jedno z možných vysvětlení je, že když investor nemůže legálně získat stavební povolení, tak tunel prostě narychlo nazval průzkumnou štolou a elegantně tak vybuduje jeho půlku, neboť stavební povolení pro štolu není nutné a na to pravé si klidně třeba půl roku počká,“ zamýšlí se Patrik.

Podle dokumentace pro stavební povolení se tunel Radejčín délky 620 metrů měl budovat tak, že se oba jeho konce měly hloubit a uprostřed v délce 446 metrů se mělo razit tzv. Novou rakouskou tunelovací metodou, která je vhodná pro složité geologické poměry. Nacházejí se zde totiž jílové minerály se snahou bobtnání a zvětraliny čediče s řadou zlomových zón. Samostatná průzkumná štola se zde ale nikdy neplánovala.

„Podezření na nezákonné zahájení výstavby tohoto tunelu posiluje i to, že se nekonaly žádné mediální oslavy a že ochranka nekompromisně zakazuje stavební práce z míst mimo staveniště fotografovat a dokonce brání turistům procházet kolem plotu, na což samozřejmě nemá právo,“ upozorňuje dále Patrik.

Tunel Radejčín má stát asi 3,4 miliardy korun a doba jeho výstavby má být 117 týdnů, tj. dva a čtvrt roku. Za této situace je termín dostavby dálnice v prosinci 2010 logicky zcela mimo realitu, jak také dokládá návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ze srpna 2008, v němž se uvádí prosinec 2012.

„Další stavební problémy na dálnici D8 lze čekat u tunelu Prackovice délky 270 metrů pod zbytkem kopce Debus, který může být vlivem velkých teplotních výkyvů nestabilní, a také v místě vedení dálnice přes rozsáhlé sesuvné území nedaleko tohoto tunelu,“ dodává ještě Patrik, podle kterého by se těmto dvěma rizikovým místům a nestabilním horninám v tunelu Radejčín navrhovaný tunel Kubačka délky 3,44 km zcela vyhnul.

Kontakty:
Oblastní inspektorát ČIŽP v Ústí nad Labem: Ing. Pavel David – david@ul.cizp.cz, telefon 475 246 031

Fotografie podezřelého kácení dřevin a zahájení výstavby tunelu Radejčín na dálnici D8-0805 v CHKO České středohoří.
Foto: archív Dětí Země.Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-