-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
V Kosičkách má dojít k rozšíření velkodrůbežárny

12. června 2009
[Královehradecký kraj]

Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách chce zvětšit svůj velkochov nosnic o 35.680 zvířat výstavbou nové haly. Nyní bylo zahájeno důležité řízení o změně integrovaného povolení. Tento záměr ale kritizují Děti Země, neboť se jim nelíbí, že nebyly posouzeny i jiné varianty a přednost dostala jen „továrna na vejce“ s nepřijatelným klecovým chovem drůbeže.

„Klecový chov je ze všech možných druhů ustájení pro zvířata ten nejhorší, neboť v něm nemohou uskutečňovat své přirozené chování,“ vysvětluje Martin Hyťha z Dětí Země. „Podle nás měla být posouzena i pro zvířata příznivější varianta, například chov na podestýlce nebo voliérový chov.“

Nové velkochovy nosnic, tj. slepic určených k produkci vajec, již musejí být vybaveny tzv. „obohacenými klecemi“. To znamená, že slepice nežijí v úplně holé kleci, ale mají k dispozici určité vybavení, např. popeliště nebo hnízdo. Odborné studie (1) však dokazují, že tato provizorní zařízení nemohou ve stísněném prostředí klece dostatečně uspokojit přirozené životní potřeby slepic.

„Schvalování stavby budeme sledovat i v průběhu řízení o vydání integrovaného povolení a požadovat jak dodržování zákonů, tak přijatelné životní podmínky pro zvířata,“ dodává ještě Martin Hyťha z Dětí Země, které se výstavbou a provozem velkochovů hospodářských zvířat v ČR dlouhodobě zabývají.

Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách naposledy porušil zákon, když nenahlásil do Integrovaného registru znečištění údaje o množství amoniaku vyprodukovaného ve velkochovu. Děti Země na tuto skutečnost upozornily Českou inspekci životního prostředí, která s firmou v lednu letošního roku zahájila řízení o pokutě.

(1) Např. Laid Bare …the case against enriched cages, Compassion in World Farming Trust, v češtině k dispozici zde (český překlad organizace Společnost pro zvířata).

Kontakty:
Martin Hyťha, Děti Země – Plzeň: 606 104 784
Petr Hošek, ředitel Podniku pro výrobu vajec v Kosičkách: 603 180 310
Děti Země realizují projekt týkající se velkochovů hospodářských zvířat s laskavou podporou Nadace Partnerství.

Vydala pobočka: 

Děti Země - Plzeň
Thámova 21
Plzeň (adresa pro doručování pošty); 301 00


Související kampaň: 


Velkochovy hospodářských zvířat

Související odkazy: 

Kampaň týkající se velkochovů hospodářských zvířat

On-line výstava o životních podmínkách drůbeže ve velkochovech
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-