-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Výsledky anket „Ropák 2008“ a „Zelená perla 2008“

24. dubna 2009
[Česká republika]

V časopise ALTERNATIVA, který vydávaly Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály „Spolku krušnohorských ropáků“, z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů - Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného).

Celkem 98 členů nezávislé Komise ze 114 rozhodlo o vítězi 17. ročníku ankety „Ropák roku“ o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 14. ročníku ankety „Zelená perla roku“ o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkář Pepa Nos, teatrolog Vladimír Just atd.

Titul Ropák 2008 získal

1) MUDr. Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy (ODS) – Praha (269 bodů)
- za trvalé prosazování výstavby dvou mrakodrapů na pražské Pankrácké pláni (75 metrů vysoký válec jako Epoque Hotel a 104 metrů vysoká budova ve tvaru písmene „V“ Epoque Bytový dům) navzdory kritice Centra světového dědictví UNESCO o riziku nevratného narušení panorama,
- za trvalou podporu výstavby severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy v jižní variantě přes obytné části Suchdola, Dolních Chaber a Čimic, přestože existuje podstatně investičně i provozně levnější, dopravně bezpečnější, ekologicky příznivější a evropské předpisy splňující severní varianta mimo město,
- za snahu o výstavbu paralelní dráhy ruzyňského letiště, která by byla o 1,5 km blíže k Praze, což by znamenalo nadlimitní zatížení hlukem desítek tisíc obyvatel obytné zástavby v Nebušicích, Suchdole a Lysolajích a také velkou hlukovou zátěž v Bohnicích, na Hanspaulce atd.,
- za opakované prosazovaní změn územního plánu umožňujících výstavbu severozápadní části silničního okruhu po území Prahy a rozšíření přistávací plochy letiště v Ruzyni s cílem přípravy území pro olympijské areály nebo skladová a logistická centra, čímž by došlo ke zhoršení zatím příznivého životního prostředí v obytné zástavbě a snížení kvality chráněných území dvěma mohutnými dopravními stavbami.

Zelenou perlu 2008 získal

1) Jaroslav Mencl, dopravní poradce (214 b.)
„My v současné době připravujeme vznik občanského sdružení pod názvem Stromy zabíjejí, protože lidí, kteří skončili svůj život na stromech, neustále přibývá.“
z rozhovoru o vlivu alejí a stromořadí na nehodovost v ČR a o jejich kácení
Český rozhlas 1 – Radiožurnál, 14. 1. 2008

V anketě Ropák 2008 se na dalších dvou místech umístili:

2) Ing. Milan Šimonovský, poslanec PS P ČR (KDU-ČSL) – Česká republika (185 bodů)
- za předložení novely zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk č. 580) v srpnu 2008 jako jeden z pětice poslanců (dalšími jsou Miloš Melčák, Michal Pohanka a Karel Sehoř), podle které by se žádná občanská sdružení nemohla zúčastnit stavebních řízeních a tedy se vyjádřit ke stavbám, které mohou mít vliv na přírodu a krajinu a životní prostředí, přičemž s novelou vláda v září 2008 vyslovila nesouhlas, neboť veřejným zájem je, aby se k nim zástupci občanů mohli vyjadřovat, jak jim to umožňují i mezinárodní závazky ČR (např. Aarhuská úmluva).

3) Mgr. Oldřich Vojíř, Ph. D., poslanec PS P ČR a předseda Hospodářského výboru (ODS) – Ústecký kraj a ČR (165 bodů)
- za vytrvalou podporu prolomit územní limity pro další těžbu hnědého uhlí, čímž by se prodloužila o asi dvacet let až do roku 2050 a pokračovalo by se tak s likvidací ještě zachovalé krajiny na Ústecku,
- za předložení pozměňovacího návrhu při schvalování novely zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon, sněmovní tisk č. 566), podle kterého by elektrárny o výkonu nejméně 100 MW byly automaticky veřejným zájmem, takže by se elektrárenským společnostem snadno pro jejich podnikatelský plán vyvlastňovaly pozemky bez ohledu na požadavky původních vlastníků pozemků a na potřeby ochrany přírody a krajiny.

V anketě Zelená perla 2008 jsou na dalších dvou místech tyto výroky:

2) Aleš Řebíček, ministr dopravy (ODS) (202 bodů)
„Pokud mluvíme o předražených dálnicích, bavme se tady, kolik je kde přechodů pro medvědy a žáby a byl bych rád, kdyby tady zaznělo, že to jsou ty důvody, proč máme drahé dálnice."
z článku Dopravní stavby předražují obce a ekologové
Žďárský deník, 17. 1. 2008

3) Hynek Fajmon, poslanec Evropského parlamentu (ODS) (170 bodů)
„Uhlí, ropa a plyn zkrátka nedojdou a není žádný rozumný důvod je uměle zdražovat a jinak znevýhodňovat v konkurenci s jinými zdroji energie.“
z článku Slovníček evropských levicových pojmů - 11. Obnovitelné zdroje energie
http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=232127, 25. 3. 2008

Vydala pobočka: 

Děti Země - Brno
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00


Související kampaň: 


Ropák roku

Související odkazy: 

Kompletní výsledky anket „Ropák 2008“ a „Zelená perla 2008“

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-