-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země se ptají: Jsou ve výrobcích nebezpečné chemikálie?

14. dubna 2009
[Plzeňský kraj - Plzeň]

Spotřebitelé získali díky nové chemické politice Evropské unie (REACH) (1) právo vyžadovat u obchodníků informaci o tom, zda výrobky obsahují některé nebezpečné chemické látky. Děti Země se proto nyní rozhodly dotázat u vybraných obchodníků, zejména působících v Plzni, na přítomnost nebezpečných chemických látek, které mohou ohrožovat lidské zdraví nebo životní prostředí.

„Rozeslali jsme vybraným firmám dotazy, zda jejich zboží obsahuje vybrané nebezpečné chemikálie a zda případně pracují na jejich náhradě bezpečnějšími alternativami. Podle platné evropské směrnice REACH by nám firmy měly odpovědět nejpozději do 45 dnů. Odpovědi firem pak zpracujeme a zveřejníme,“ uvedl Martin Hyťha z Dětí Země. Organizace v rámci svého aktuálního projektu chystá zároveň zadání konkrétních laboratorních analýz, které prověří skutečný obsah některých nebezpečných chemikálií ve výrobcích.

„V současnosti jde o 15 chemických látek, které mají stanovené nebezpečné vlastnosti a které Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vloni vybrala na oficiální kandidátní seznam látek pro autorizaci,“ upřesnil MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika a dodal: „.Jde o chemikálie toxické, perzistentní, bioakumulativní nebo ohrožující rozmnožování. Na seznamu je například hexabromocyklododekan (HBCDD), který se používá hlavně jako bromovaný zpomalovač hoření v polystyrenu, nebo tři ftaláty, které se vyskytují hlavně jako změkčovadlo ve výrobcích z PVC, jako jsou pláštěnky, hračky, podlahové krytiny nebo zdravotní pomůcky.“

V rámci projektu Děti Země plánují také výstavu, jejímž cílem bude informovat veřejnost o rizikových chemických látkách ve výrobcích denní potřeby a o možnostech, jak se těmto látkám a jejich negativním vlivům vyhnout. Projekt finančně podporuje plzeňský Nadační fond Zelený poklad.

Kontakty:
* Martin Hyťha, Děti Země – Plzeň, tel.: 377 240 772, 606 104 784
* MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik, člen Rady pro chemickou bezpečnost – tel. 608 775 754, e-mail: miroslav.suta /zavináč/ centrum.cz

Poznámky:
(1) REACH je zkratka složená z prvních písmen klíčových slov obsahu nové chemické politiky - registrace, evaluace a autorizace chemických látek. V rámci ní musí do stanoveného termínu výrobci a dovozci chemikálií ohlásit jejich vlastnosti (registrace) a u nebezpečných látek bude provedeno jejich podrobnější zhodnocení z hlediska rizik pro zdraví lidí a životní prostředí (evaluace). Nejnebezpečnější chemikálie pak budou povinně podrobeny procesu autorizace, který prozkoumá, zda za ně existuje bezpečnější náhrada. Více informací: http://reach.stuz.cz
Vydala pobočka: 

Děti Země - Plzeň
Thámova 21
Plzeň (adresa pro doručování pošty); 301 00


Související kampaň: 


Rizikové chemikálie v domácnostech

Související odkazy: 

Více o projektu Dětí Země – Plzeň

Nadační fond Zelený poklad
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-