-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Závěr šetření ombudsmana: při povolování D8 porušovaly úřady zákony

6. ledna 2005
[Ústecký kraj]

(tisková zpráva Ekologického právního servisu z 5.1.2005)

Při povolování stavby dálnice D8 přes Chráněnou krajinnou oblast České středohoří byl několikanásobně porušen zákon o posuzování vlivů staveb na životní prostředí /1. V důsledku toho byla vybrána špatná trasa dálnice, která poškozuje unikátní krajinu CHKO. To jsou závěry Veřejného ochránce práv JUDr.Otakara Motejla, který na konci roku 2004 uzavřel své šetření přípravy dálnice /2.

Ve svém závěrečném stanovisku Motejl požaduje dodatečné zmírnění negativního zásahu dálnice do krajiny v CHKO. Doporučuje mimo jiné výstavbu tunelu Kubačka délky 3,35 km v centrální části Českého středohoří a požaduje urychleně realizovat opatření proti kamionům na silnici E55 /3.

„Závěry šetření ombudsmana potvrzují, že se stavba dálnice připravuje v rozporu se zákony. Vinu za zdržování stavby nesou ti, kdo zákony porušují – Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic,“ uvedl k tomu Pavel Doucha z Ekologického právního servisu, který ombudsmana na porušování zákonů v případu dálnice D8 upozornil.

K těmto závěrům přitom ombudsman došel i přes to, že obdržel stanoviska Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Krajského úřadu Ústeckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic ČR, která vesměs dosavadní přípravu dálnice D8 obhajovala.

„Zmírnění dopadů dálnice na CHKO, po kterém ombudsman volá, přinese podle nás tunel Kubačka, který považujeme za smysluplný kompromis,“ komentoval stanovisko Miroslav Patrik z Dětí Země.

O výstavbě tunelu Kubačka mohou na konci ledna rozhodnout zastupitelé Ústeckého kraje. Pokud mu dají zelenou, mohou neprodleně začít přípravné práce.

„Tunel Kubačka doporučil jako řešení již v roce 2002 také náš posudek, neboť stávající trasa závažným způsobem poškozuje unikátní krajinný ráz, ojedinělý ze středoevropského hlediska,“ připomněl Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. z Fakulty architektury ČVUT Praha.


Další informace:
Mgr. Pavel Doucha, EPS: mobil 608 873 437, tabor@eps.cz
RNDr. Miroslav Patrik, Děti Země: mobil 603 574 289, dz.brno@ecn.cz
Ing. arch. Ivan Vorel, CSc., FA ČVUT Praha: mobil 602 627 867, atelier.v@volny.cz
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-