-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Dálnici D8 ve Středohoří mohou ohrozit sesuvy

28. prosince 2004
[Ústecký kraj]

Výstavba uvažované varianty dálnice D8 s tunelem Kubačka délky 3,35 km v Českém středohoří je podle vyjádření odborníků z České geologické služby reálná. U této varianty ale doporučují v každém případě provést ražbu průzkumné štoly k získání podrobnějších informací. U schválené povrchové varianty dálnice pak upozorňují na rozsáhlé sesuvné území v její trase kolem lomu Prackovice, které si vyžádá náročné technické řešení a vysoké finanční náklady.

„S průzkumnou štolou samozřejmě počítáme, neboť by šlo o nejdelší dálniční tunel u nás. U tunelu Panenská v Krušných horách délky dva kilometry byla také nutná,“ komentuje závěry geologů Miroslav Patrik z Dětí Země.

K obdobnému hodnocení obou variant dálnice D8 došel již v lednu 2001 i RNDr. Vladimír Cajz z Geologického ústavu Akademie věd ČR. Děti Země odhadují, že by se průzkumná štola pro tunel Kubačka razila asi rok souběžně se zpracováním podkladů pro vydání stavebního povolení.

„Nyní je ale nutné přerušit ražbu průzkumné štoly pro tunel Prackovice u povrchové trasy dálnice, dokud nebude zcela jasné, zda se bude či nebude stavět trasa s tunelem Kubačka,“ upozorňuje dále Patrik na zbytečné vyhazování peněz.

Co geologové napsali k tunelové variantě dálnice D8:
- je nutné provést ražbu průzkumné štoly
- je nutné provést hydrogeologické posouzení
- je nutné provést několik hlubokých průzkumných vrtů

Co geologové napsali k povrchové variantě dálnice D8:
- je nutné v sesuvném území mít před zahájením stavby detailní průzkum stability svahů
- je nutné v sesuvném území provést finančně nákladnou pilotáž
- je nutné v sesuvném území provádět po celou dobu existence dálnice monitoring

Stavba tunelu Kubačka délky 3,35 km by znamenalo:
- pozastavení průzkumných prácí na štole pro tunel Prackovice, než se rozhodne o dlouhém tunelu
- prověření, zda krajské zastupitelstvo musí kvůli dlouhému tunelu změnit územní plánu Litoměřicka
- vydání nového územního rozhodnutí, což může trvat dva až tři roky
- prodloužení dostavby úseku přes CHKO asi do roku 2011, u stávající trasy se očekává spíše rok 2010
- zvýšení nákladů o dvě miliardy korun na 10 miliard korun
- urychlené vybudování technických opatření ke zklidnění dopravy v dotčených obcích na E55
- urychlené zavedení mýtného pro kamionovou dopravu pro silnice I. třídy

Další informace:
RNDr. Pavel Kopecký – Česká geologická služba Praha: tel. 257 089 500, secretar@cgu.cz
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-