-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
S nezákonným umístěním nádraží pomohly i názory investora

15. ledna 2009
[Jihomoravský kraj]

Účastníci soudního sporu o umístění odsunovaného osobního nádraží v Brně obdrželi dne 14. ledna 2009 text rozsudku, kterým Krajský soud v Brně dne 12. prosince 2008 územní rozhodnutí na základě čtyř podaných žalob zrušil. Stavební úřad i brněnský magistrát totiž zákonným způsobem neuvedly, proč se odmítly zabývat desítkami námitek účastníků řízení, takže rozhodnutí je nepřezkoumatelné. Soud také zpochybnil nestrannost magistrátu, neboť text zamítavého rozhodnutí vychází z vyjádření investora.

„Podle soudu došlo k závažnému porušení procesních práv účastníků územního řízení, neboť úředníci buď jejich námitky vyřídili povrchně nebo dokonce prostě opsali odmítavá vyjádření investora či projektanta, což je v právním státě zcela nepřijatelné,“ uvádí nejzávažnější argumenty rozsudku Miroslav Patrik z Dětí Země.

V něm je také na pěti příkladech upozorněno, že o umístění stavby nerozhodovalo nestranné a pečlivé uvážení magistrátu o námitkách podle zákonů a předložených podkladů, ale ve 26 případech ze 36 ze stanoviska investora z olomoucké Správy železniční dopravní cesty, s. o. či projektanta z firmy SUDOP Brno, s. r. o.

Soud tuto absurdní situaci komentuje takto: „Zcela zásadním, nepřehlédnutelným a nepřijatelným způsobem, který soud nemohl ponechat bez povšimnutí, tak byla v řízení porušena zásada rovnosti jeho účastníků.“

„Toto zjištění soudu nám potvrzuje naší domněnku, že úkolem úředníků nebyla ochrana veřejných zájmů a dohled nad dodržováním zákonů, ale rychle a bezbolestně nezákonné územní rozhodnutí vydat a potvrdit a námitkami občanů se prostě hlouběji nezabývat,“ domnívá se dále Patrik, podle kterého rozsudek nepřímo dokazuje, že projekt odsunu nádraží je plný chyb a nezákonností a že o další komplikace nebude nouze.

Podle něho by tak za tyto nezákonnosti měla být odvolána vedoucí odboru územního a stavebního řízení na magistrátu JUDr. Eva Řehořková a také vedoucí stavebního úřadu na Brně-střed Vlasta Kilianová.

Soud tak u podaných čtyř žalob mohl uznat jen pět zásadních procesních vad, neboť se deseti definovanými věcnými námitkami v žalobách nemohl zabývat. Nicméně tři procesní námitky soud odmítnul jako nedůvodné.

Nyní na stavebním úřadě Brno-střed proběhne nové územní řízení, při němž bude nutné předložit chybějící podklady jako je výjimka k zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů a řádně se zabývat námitkami účastníků, zejména o vlivu stavby na pohodu bydlení.

Nové pravomocné územní rozhodnutí může být podle Dětí Země vydáno nejdříve na konci roku 2009, spíše ale až na jaře roku 2010, kdy měly být původně zahájena stavební řízení.

Kontakty pro další informace:
občanské sdružení Stará Osada – Židenice: Ing. Dušan Krátký = mobil 605566336, kratky.dusan@seznam.cz
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Ekoporadna

Související odkazy: 

Rozsudek (12. 12. 2008) zrušující územní rozhodnutí pro odsunované nádraží v Brně (7 MB)

Přehled vypořádání námitek tří žalob občanských sdružení Děti Země a Stará Osada a 13 fyzických osob ze Židenic a z Maloměřic z rozsudku spis. zn. 31 Ca 145/2007
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-