-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země prosadily snížení počtu brojlerů na nové velkofarmě ve Stálkách

28. srpna 2008
[Jihomoravský kraj]

Stavební úřad ve Vranově nad Dyjí vydal dodatečné povolení stavby nového velkochovu brojlerů v obci Stálky v lokalitě Křeslík. V tomto rozhodnutí na základě stanoviska Dětí Země omezil maximální počet chovaných brojlerů na 147.200 zvířat.

Zemědělské družstvo Petřín, které je provozovatelem velkochovu, původně navrhovalo chov 209.160 brojlerů, tedy asi o 30% více. Při tomto počtu zvířat by však neměla drůbež dostatečný počet krmítek a napáječek – na každé krmítko a napáječku by připadlo více brojlerů, než je maximální počet povolený vyhláškou.

Děti Země na tuto skutečnost upozornily v probíhajícím správním řízení. „Stavební úřad jednal velmi zodpovědně, když omezil kapacitu farmy tak, aby vyhovovala platné vyhlášce,“ komentuje kauzu Martin Hyťha z Dětí Země. „Příliš velký počet zvířat v halách a nedostatečný přístup ke krmení a napájení by vedl k utrpení zvířat. Ta mají ostatně ve velkochovech i za běžných okolností velmi špatné životní podmínky,“ dodává Hyťha.

Děti Země se zabývají kauzou velkochovu ve Stálkách již od roku 2005, kdy se poprvé vyjadřovaly v procesu posuzování vlivů na životní prostředí. V roce 2007 pak podaly odvolání proti stavebnímu povolení, neboť jim kvůli administrativnímu omylu v rozporu se zákonem nebyla umožněna účast ve stavebním řízení. Krajský úřad Jihomoravského kraje pak odvolání uznal a následovalo řízení o dodatečném povolení stavby, v němž Děti Země upozornily na nedostatečný počet krmítek a napáječek.

Snížení kapacity velkochovu ve Stálkách není jediným problémem, s nímž se Zemědělské družstvo Petřín potýká. V letošním roce uložil společnosti Úřad na ochranu hospodářské soutěže pokutu ve výši 590.000 Kč za kartelovou dohodu o cenách s některými dalšími chovateli brojlerů.

Kontakty:
Martin Hyťha, Děti Země – Plzeň, tel.: 377 240 772, 606 104 784
Ctirad Pisk, stavební úřad Vranov nad Dyjí: 515 296 254
Adolf Vrba, Zemědělské družstvo Petřín: 737 259 529
Děti Země realizují projekt týkající se velkochovů hospodářských zvířat s laskavou podporou Nadace Partnerství.

Vydala pobočka: 

Děti Země - Plzeň
Thámova 21
Plzeň (adresa pro doručování pošty); 301 00


Související kampaň: 


Velkochovy hospodářských zvířat

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-