-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Vodní dílo Přelouč dostává od soudu již třetí úder

13. července 2008
[Pardubický kraj]

Stavba je bez povolení škodlivě zasahovat do nivy a toku řeky Labe

Další příprava plavebního stupně Přelouč za téměř dvě miliardy korun, o níž se přes přírodovědně cenné Slavíkovy ostrovy několik let snaží Ředitelství vodních cest ČR, se dostává na bod mrazu.

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové totiž na základě žaloby Svobody zvířat Hradec Králové z dubna 2004 zrušila povolení zasahovat do významného krajinného prvku nivy a toku řeky Labe, což je prakticky celé území plánované stavby.

Důvodem je absence výjimky ze zákona k zásahu do biotopů třicítky kritických a silně ohrožených druhů živočichů a rostlin.

„Po čtyřech letech čekání je to velká satisfakce, že soud v Pardubicích toto důležité podkladové rozhodnutí zrušil, i když ne z důvodů uvedených v žalobě,“ upřesňuje dále Miroslav Patrik z Dětí Země.

Soud ve svém rozsudku ze dne 19. června 2008 stejně jako v rozsudku o zrušení územního rozhodnutí ze dne 13. června 2008 došel totiž ke shodnému závěru: pokud byla 28. únoru 2006 Městským soudem v Praze zrušena výjimka k zásadu do biotopů chráněných živočichů a rostlin a následně ministr Martin Bursík dne 29. 3. 2007 tuto výjimku nepovolil, pak bez ní nelze jak stavbu umístit, tak i škodlivě zasahovat do nivy a toku řeky Labe, které jsou také chráněny zákonem o ochraně přírody a krajiny.

„Bez územního rozhodnutí a bez tohoto povolení očekáváme, že pardubický soud brzy zruší také dvě stavební povolení, proti kterým byly již podány žaloby,“ uvádí dále Michael Kousal ze Svobody zvířat Hradec Králové, který se touto kauzou intenzivně zabývá více než deset let.

Nyní stále kvůli této stavbě probíhá osm různých správních řízení, včetně tří stavebních. Ta by ale měla být podle Dětí Země zastavena či přerušena, pokud chybí tato tři rozhodnutí.

Nejvhodnější by ale podle nich bylo, kdyby investor ŘVC ČR konečně od stávající varianty odstoupil a zahájil veřejnou diskusi o smyslu splavnění Labe do Pardubic a případně o jiném způsobu mimo Slavíkovy ostrovy.

Průběh tří ukončených klíčových soudních sporů o plavební stupeň Přelouč, další 2 ještě probíhají:

1) Povolení výjimky k zásahu do biotopů kolem třiceti zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin
- 28. 11. 2003 = ministr životního prostředí Libor Ambrozek výjimku k zásahu povoluje
- 28. 02. 2006 = Městský soud v Praze na základě žaloby Svobody zvířat HK výjimku ruší
- 29. 03. 2007 = ministr životního prostředí Martin Bursík výjimku nepovoluje

2) Povolení k zásahu do významných krajinných prvků niva a tok řeky Labe
- 04. 03. 2004 = Krajský úřad Pardubického kraje potvrzuje tento zásah
- 19. 06. 2008 = pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové na základě žaloby SZHK rozhodnutí o zásahu krajského úřadu i Městského úřadu v Přelouči ruší

3) Územní rozhodnutí o umístění plavebního stupně
- 15. 12. 2005 = Krajský úřad Pardubického kraje potvrzuje vydání územního rozhodnutí
- 13. 06. 2008 = pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové na základě žaloby SZHK a Dětí Země rozhodnutí krajského úřadu o umístění stavby ruší
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Ekoporadna

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-