-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Výsledky anket „Ropák 2007“ a „Zelená perla 2007“

25. dubna 2008
[Česká republika]

Kompletní výsledky ankety „Ropák 2007“ naleznete ZDE a výsledky „Zelená perla 2007“ ZDE

V časopise ALTERNATIVA, který vydávaly Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály „Spolku krušnohorských ropáků“, z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů - Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného)

Celkem 96 členů nezávislé Komise ze 120 rozhodlo o vítězi 16. ročníku ankety „Ropák roku“ o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 13. ročníku ankety „Zelená perla roku“ o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkář Pepa Nos, teatrolog Vladimír Just atd.

Titul Ropák 2007 získal

1) Jiří Hodač, náměstek ministra dopravy – Česká republika (239 bodů)
- za bojkotování splnění usnesení české vlády č. 1064 ze dne 19. 9. 2007, které ministrovi dopravy ve spolupráci s ministrem životního prostředí uložilo jmenovat skupinu odborníků, která vyhodnotí variantní řešení výstavby silničního okruhu R1 kolem Prahy přes Suchdol, dálnice D3 ve Středočeském kraji přes rekreační oblast Posázaví a rychlostní silnice R55 v úseku Otrokovice – Rohatec přes ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, takže nadále pokračuje příprava těchto velmi sporných staveb,
- za vyhrožování občanským sdružením soudními žalobami a finančními úhradami za způsobené škody státu za jejich aktivní účast ve správních řízeních u různých silničních a dálničních staveb (jedná se cca o silniční okruh kolem Prahy R1, obchvat Plzně dálnicí D5 přes vrch Valík, dálnici D8 přes CHKO České středohoří a D11 přes NPR Libický luh) a při podávání odvolání proti rozhodnutím, která mohla být přijata nezákonně,
- za souhlas s dovykoupením pozemků za cca 23 milionů Kč pro výstavbu vodního stupně Přelouč II. na Labi, který zničí Slavíkovy ostrovy s šedesátkou zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, přičemž toho území kandiduje o zařazení do evropské soustavy chráněných území NATURA 2000, přitom ministr životní prostředí nepovolil výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu do biotopů chráněných druhů živočichů a rostlin, takže stavbu nelze zákonným způsobem vybudovat a stát tak mohl tyto peníze ušetřit.

Zelenou perlu 2007 získal

1) Václav Klaus, prezident ČR (285 bodů)
„Žádné ničení planety nevidím, nikdy v životě jsem neviděl a nemyslím, že nějaký vážný a rozumný člověk by to mohl říci.“
z článku Václav Klaus: Žádné ničení planety nevidím a nikdy jsem ani neviděl
http://hn.ihned.cz/?m=d&article[id]=23103405, 9. 2. 2007V anketě Ropák 2007 se na dalších dvou místech umístili:

2) Kateřina Neumannová, lyžařka, manažerka a jedna z organizátorů Pražské lyže 2007 – Praha (230 bodů)
- za nápad uspořádat lyžařské běžecké závody na jeden kilometr v rámci akcí Tour de Ski pod názvem Pražská lyže dne 30. 12. 2007 na Hradčanském námětí, přestože se dalo s největší pravděpodobností očekávat, že nebude k dispozici potřebné množství sněhu, který se tak nakonec v objemu 2.500 m3 uměle vyrobil u obce Horní Vltavice na území CHKO Šumava a dovezl šedesáti kamiony do Prahy.

3) Ing. Václav Klaus, CSc., prezident České republiky – Česká republika (196 bodů)
- za bagatelizaci rizik globální změny klimatu, která je vyvolaná také antropogenními emisemi skleníkových plynů, a aktivisticko-mediální přístup k tomuto tématu,
- za napsání humoristicky laděné knihy „Modrá, nikoliv zelená planeta“ (vydána v květnu 2007), jejíž jeden z podrobných rozborů vyšel pod názvem „Živá planeta aneb sto omylů Václava Klause“ na internetové stránce http://www.blisty.cz/art/36399.html.

V anketě Zelená perla 2007 jsou na dalších dvou místech tyto výroky:

2) Petr Mach, výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku (159 bodů)
„Uhlí, ropa a plyn jsou darem přírody a jejich spalováním uvolňujeme do přírody cenný kysličník uhličitý, který je zdrojem pro obnovu života v přírodě.“
z článku Sporná teorie globálního oteplování
CEP - Newsletter, únor 2007

3) Jiří Janeček, radní hlavního města Prahy (ODS) (150 bodů)
„Já jsem se tam byl podívat, protože když o tom budu hlasovat, já myslím, že ta lokalita je nádherná, myslím si, že aby tam byl jenom les, je to škoda.“
z Večerníku z Čech v 18 hodin z reportáže Golfové hřiště v Klánovicích
Česká televize 1, 4. 9. 2007

Vydala pobočka: 

Děti Země - Brno
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00


Související kampaň: 


Ropák roku

Související odkazy: 

Ropák

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-