-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Ústecký krajský soud udělal šest chyb při zkoumání D8

15. dubna 2008
[Ústecký kraj]

Územní rozhodnutí pro dálnici přes České středohoří bude zrušeno

Dětem Země byl dne 14. dubna 2008 doručen rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně s písemným odůvodněním. Z jeho textu vyplývá, že NSS v kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem uznal šest námitek ze sedmi.

Ústecký soud tak v dubnu 2005 nezákonně zamítnul žalobu Dětí Země z Brna, Společnosti ochránců životního prostředí z Litoměřic a jedné fyzické osoby proti vydání územního rozhodnutí pro dálnici D8 přes CHKO České středohoří, když usoudil, že je vše v pořádku.

„Jsme velice překvapeni, že soud v Brně v podstatě uznal téměř všechny naše námitky proti rozsudku krajského soudu, což nepřímo znamená, že tento soud rozhodoval jakoby amatérským způsobem, což se mi nechce ani věřit,“ komentoval rozsudek NSS Miroslav Patrik z Dětí Země.

NSS uznal námitku, že před vydáním územního rozhodnutí krajskému úřadu v Ústí nad Labem chybělo důležité podkladové rozhodnutí o povolené výjimce k zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.

Dále uznal i to, že krajský soud nepřezkoumal, zda územní plán VÚC okresu Litoměřice byl nařízením vlády přijat v únoru 1996 podle zákona, když obsahoval jen jeden koridor dálnice D8.

„Soud v Brně upozornil také na to, že krajský soud poněkud nedbale přezkoumal naše námitky proti třem podkladovým stanoviskům a rozhodnutím, když si nevyžádal celý jejich spis a spokojil se jen s výsledným textem, přitom bez spisu nelze o ničem správně rozhodovat,“ upozorňuje Patrik na další tři chyby.

Zásadní chybou krajského soudu bylo nakonec i to, že se nevypořádal s námitkami jedné fyzické osoby. Ve svém rozsudku totiž neuvedl důvody, proč je zmítl, takže rozsudek je v této věci nepřezkoumatelný.

„Není tak jasné, co vlastně krajský soud vedlo k zamítnutí naší žaloby s tolika námitkami proti rozhodování krajského úřadu. Může to být buď jeho neodbornost nebo snad nějaká jeho schválnost,“ zamýšlí se Patrik nad poněkud zvláštním rozhodováním soudu, který žalobu zkoumal rok a půl a žádné nezákonnosti nenašel.

Krajský soud musí nyní znovu žalobu proti vydání územního rozhodnutí přezkoumat, přitom lze očekávat, že ho za několik měsíců bude muset nakonec zrušit. U soudů je ještě šest sporů o dálnici D8: Nejvyšší správní soud v Brně řeší jednu kasační stížnost, Městský soud v Praze ještě pět žalob.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Rozsudek NSS k územnímu rozhodnutí pro D8-0805 ze dne 14. 2. 2008

Tunel Kubačka na dálnici D8 v Českém středohoří
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-