-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Ekologové opět kontrolovali výstavbu dálnice D8

18. března 2008
[Ústecký kraj]

Zástupci ekologických sdružení Děti Země z Brna a Společnost ochránců životního prostředí z Litoměřic provedli o víkendu další z terénních průzkumů trasy dálnice D8 v Českém středohoří. Cílem bylo opět zjistit, v jakém stádiu je výstavba jejích povolených částí a zda nedochází k porušování zákona.

Při výstavbě mostů v Oparenském údolí a u obce Dobkovičky nebyly zjištěny žádné závady, u shrnování orničních vrstev u Řehlovic není zatím jasné, zda nedošlo ke kácení stromů bez povolení.

„Stejně jako pro úsek dálnice D8 přes Krušné hory provádíme i v Českém středohoří pravidelné pochůzky, při nichž kontrolujeme, zda výstavba probíhá podle vydaných rozhodnutí a povolení, neboť se dá předpokládat, že tomu tak opět nemusí být,“ informoval Miroslav Patrik z Dětí Země.

Terénní kontroly Dětí Země na úseku z Trmic ke státní hranici odhalily například nezákonné vykácení lesa pro zařízení staveniště firmy Metrostav, a. s. u severního portálu tunelu Panenská (viz pozn. č. 1), dále předčasné vykácení stovek stromů na vrcholové části Krušných hor (viz pozn. č. 2) či dokonce zahájení výstavby jižního portálu tunelu Panenská bez povolení k zásahu do biotopů ohrožených druhů rostlin.

„Asi nejvyšší pokutu při stavbě tohoto úseku dostala firma Metrostav, a. s. za znečistění Jílovského potoka a za likvidaci ryb, do něhož vytékala důlní voda z tunelu Panenská,“ uvedl dále Patrik (viz pozn. č. 3).

V Českém středohoří na základě podnětu Dětí Země v roce 2002 Česká inspekce životního prostředí již prokázala nezákonné vykácení čtyř kusů vzácného kriticky ohroženého stromu jeřábu českého, který se nalézal na okraji lomu Prackovice (viz pozn. č. 4).

„O víkendu jsme sice další vážné porušení zákona při výstavbě mostů v Oparenské údolí a u Dobkoviček nezjistili, nicméně budeme prověřovat, zda při shrnování orničních vrstev u Řehlovic v trase dálnice v délce asi 1 km nedošlo k nezákonnému vykácení stromů,“ upozornil Patrik na nově zjištěné nejasnosti.

Podle něho se nezákonné kácení stromů při výstavbě D8 stává poměrně častým jevem, což jen dokládá neúctu dálniční lobby k zákonům a k přírodě. Nebylo by tak překvapením, že by se v této praxi pokračovalo i v Českém středohoří, neboť Ředitelství silnic a dálnic ČR se dostává do dalšího časového skluzu při zahájení výstavby chybějících částí této dálnice – mostu v obci Vchynice, tunelu Radejčín i celé povrchové trasy.

Poznámky:

1) Zařízení staveniště pro dálnici D8 nemá stavební povolení (TZ = 03.10.2003): http://www.detizeme.cz/zprava.shtml?x=148358
2) Na dálnici D8 v Krušných horách se kácelo opět nezákonně (TZ = 13.10.2004): http:/www.detizeme.cz/zprava.shtml?x=206830
3) Výstavba dálnice D8 přes Krušné hory byla s potížemi (TZ = 10.12.2006): http://www.detizeme.cz/zprava.shtml?x=1944251
4) Vzácné jeřáby české v trase dálnice D8 byly vykáceny (TZ = 09.12.2002): http://www.detizeme.cz/zprava.shtml?x=112212


Fotografie ze dne 15. 3. 2008:

Oparenské údolí – pohled na jižní svah s budoucím mostem:Oparenské údolí – pohled na severní svah s budoucím mostem:Dobkovičky – pohled od jihu na místo budoucího mostu:Řehlovice – pohled k obci od jihu na budoucí křižovatku:Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Tunel Kubačka na D8 v CHKO

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-