-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Stále kvůli R52 hrozí zrušení územního plánu Břeclavska

26. února 2008
[Jihomoravský kraj]

Potvrzuje to právní analýza Ministerstva dopravy

Děti Země od Ministerstva dopravy získaly text Memoranda, které pro něho už v prosinci 2006 vypracoval advokát Jiří Hartman. Materiál obsahuje právní analýzu, podle které kritika ombudsmana 1) z listopadu 2006 na schvalování územního plánu VÚC Břeclavska s jednou variantou silnice R52 na Vídeň je oprávněná.

Největších chyb se při tomto procesu měl dopustit Krajský úřad Jihomoravského kraje a Ministerstvo životního prostředí 2). Stále tu tedy existuje vážné riziko zrušení tohoto plánu Ústavním soudem.

„Je zarážející, že ministerstvo od obdržení této analýzy neučinilo nic významného, co by uspíšilo porovnání silničního spojení Brna s Vídní přes Mikulov a přes Břeclav, přestože to už v lednu 2007 doporučoval i komisař pro životní prostředí Stavros Dimas a další jeho kolegové v Komisi,“ diví se nad liknavostí ministra Řebíčka Miroslav Patrik z Dětí Země.

Podle Hartmanna z pražské advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři se KÚ dopustil chyby, když nezajistil vyhodnocení všech silničních variant na Vídeň. Chybovalo také Bursíkovo ministerstvo, které nemělo vydat souhlasné stanovisko SEA. V závěru se pak analýza obává toho, že územní plán může zrušit Nejvyšší správní soud. Ten ale v březnu 2007 v rozšířeném senátě překvapivě rozhodl, že není oprávněn zákonnost jeho schvalování přezkoumávat.

„Loni v červenci jsme proto v zastoupení Dolních Dunajovic a Bavor, tří občanů Břeclavska a dvou občanských sdružení podali ústavní stížnost a čekáme, jak soud rozhodne o tom, zda územní plán Břeclavska byl schválen podle zákona či ne 3),“ připomíná právník Ekologického právního servisu Pavel Černý.

Přitom ombudsman ve svém závěrečném stanovisku 4) z dubna 2007 i v konečném shrnutí 5) z února 2008 setrval na svém názoru, že při schvalování územního plánu Břeclavska došlo k vážnému pochybní, neboť nebyly posouzeny ekologické dopady všech variant silničního spojení Brna a Vídeň.

Ministr dopravy Aleš Řebíček zřejmě také neplní usnesení vlády č. 1064 ze dne 19. 9. 2007, podle kterého má „prověřit u příslušných představitelů Rakouské republiky možnost realizace variantního řešení silničního spojení přeshraniční komunikace Brno – Vídeň”. Přitom Hartmann ve své analýze tvrdí, že volba trasy do Rakouska je suverénní věcí ČR.

Poznámky:

1) Zpráva o výsledku šeření ombudsmana ze dne 3. 11. 2006 k ÚP VÚC Břeclavsko a k R52:
https://aa.ecn.cz/img_upload/213998dd557a6ecf241d80d7748bd811/Ombudsman_VUC_Breclavsko_zprava_3_11_06.pdf

2) Advokát JUDr. Jiří Hartmann v závěru svého Memoranda ze dne 11. 12. 2006 uvádí: „V předloženém právním rozboru jsme dospěli k závěru, že stanovisko, ke kterému dospěl veřejný ochránce práv, je ve své podstatě správné. Proces přípravy ÚP VÚC Břeclavska vykazuje závažné nedostatky z důvodu nerespektování základních zásad při posuzování SEA. Základní pochybení při výkonu státní správy lze přičíst Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a Ministerstvu životního prostředí. Pochybení, kterých se uvedené správní úřady dopustily, by mohly vést ke zrušení usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje, kterým byl schválen ÚP VÚC Břeclavska, Nejvyšším správním soudem.“

3) Tisková zpráva EPS ze dne 29. 8. 2007 pod názvem Územní plán velkého územního celku Břeclavska dvakrát před Ústavním soudem – viz http://www.eps.cz/php/index.php?cat=arch&art=news&x=2037552

4) Závěrečné stanovisko ombudsmana ze dne 26. 4. 2007 k ÚP VÚC Břeclavsko a k R52:
https://aa.ecn.cz/img_upload/213998dd557a6ecf241d80d7748bd811/Ombudsman_VUC_Breclavska_zavarecna_zprava.pdf

5) Konečné shrnutí ombudsmana ze dne 7. 2. 2008 k ÚP VÚC Břeclavsko a k R52:
https://aa.ecn.cz/img_upload/9352d85bc5d489cac6f0f97c415da7ed/ombudsman_uzavreni_setreni_R52.pdf
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Ekoporadna

Související odkazy: 

Zpráva o výsledku šeření ombudsmana ze dne 3. 11. 2006 k ÚP VÚC Břeclavsko a k R52

Územní plán velkého územního celku Břeclavska dvakrát před Ústavním soudem (EPS, 29. 08. 2007)

Závěrečné stanovisko ombudsmana ze dne 26. 4. 2007 k ÚP VÚC Břeclavsko a k R52
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-