-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Zastánci jižní varianty R35 přijedou na zastupitelstvo kraje

21. února 2008
[Pardubický kraj]

Trasy a parametry přivaděčů mohou být posledním oříškem

Zástupci občanských sdružení a obyvatelé obcí v trase ještě nedávno uvažované severní varianty silnice R35 ze Sloupnice, Řetové a další se dnes sjedou na jednání zastupitelů Pardubického kraje (začátek je ve 14 hodin), neboť mají potvrdit jižní koridor této silnice v územním plánu kraje.

Jednání se zúčastní i Děti Země z Brna, které více než čtyři roky tento koridor preferovaly a také se aktivně zapojily do schvalování územního plánu. Setkání téměř třicítky aktivistů bude mít i pracovní charakter.

„Jednak si chceme vyslechnout názory zastupitelů k vítězné variantě R35 a jednak se domluvit na dalším postupu, neboť nyní by naplno mělo začít posuzování vlivů této silnice na životní prostředí, které začalo v polovině roku 2006 a bylo přerušené,“ uvedl Miroslav Patrik z Dětí Země důvody své návštěvy Pardubic.

Jižní koridor R35 v základní trase podle schváleného územního plánu kraje z prosince 2006 byl vybrán jako nejvhodnější ze čtrnácti posuzovaných variant multikriteriální analýzou společnosti SUDOP Praha, a. s., v níž nejvyšší váhu měl vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel (kolem 35 %).

„Sice tato analýza potvrdila výsledky předchozích odborných studií, které doporučily jižní variantu R35, ale aspoň lze zpětně ocenit, že zpracovatelská firma mohla k hodnocení přizvat i občanská sdružení jako jsou Děti Země a že celé hodnocení bylo vedeno korektně bez nějakých excesů,“ prohlásil dále Patrik.

Podle něho bude teď nutné v rámci posuzování vlivů na životní prostředí posoudit možnosti dílčích změn trasy jižního koridoru a také trasy a parametry přivaděčů. Sporným se zatím jeví z Ústí nad Orlicí, neboť je snaha ho pojmout dopravně velkoryse jako čtyřpruhovou kapacitní silnici, nikoliv jako dvoupruhovou přeložku silnice II/360 šířky 11,5 metrů a pro rychlost aut 70 km/h.


Přehled hlavních událostí při schvalování silnice R35:

21. 03. 2006 = schválení Memoranda o silnici R35 mezi Ministerstvem dopravy a Pardubickým krajem
12. 04. 2006 = schválení jižní varianty rychlostní silnice R35 v Pardubickém kraji českou vládou
04. 05. 2006 = podepsání Memoranda vicehejtmanem Romanem Línkem a ministrem dopravy Milanem Šimonovským
14. 12. 2006 = schválení návrhu ÚP VÚC Pardubického kraje zastupiteli s jižní variantou R35
01. 06. 2007 = zahájení prací na multikriteriální analýze 14 variant silnice R35 firmou SUDOP PRAHA, a. s.
23. 01. 2008 = zveřejnění výsledků analýzy s vítěznou jižní variantou J1
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Rychlostní silnice R35

Související odkazy: 

Výsledky multikriteriální analýzy variant R35

Závěry zjišťovacího řízení o silnici R35
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-