-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Sdružení z Dluhonic vyhrálo spor o dálnici D1 u Přerova

26. září 2007
[Olomoucký kraj]

Krajský soud v Ostravě zrušil územní rozhodnutí

Na základě žaloby Občanského sdružení Krajina Dluhonice proti vydání územního rozhodnutí pro dálnici D1-0137 z Přerova do Lipníka nad Bečvou krajským úřadem v Olomouci v roce 2004 vydal Krajský soud v Ostravě rozsudek, který toto rozhodnutí zrušil.

Soud uznal, že před jeho vydáním chyběl biologický průzkum, který by zjistil výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Příprava tohoto úseku dálnice se tak může chybou úředníků zpozdit o 1-2 roky.

„S výsledkem jsme spokojeni, neboť není možné vydat územní rozhodnutí, aniž by stavební úřad měl informace o vlivu dálnice na přírodu a krajinu. Škoda ale, že soud neuznal naší námitku, že se mělo s jeho vydáním počkat až jak dopadne územní řízení na předchozí úsek D1-0136 těsně kolem Dluhonic, kde se snažíme o změnu této trasy,“ uvedl předseda Občanského sdružení Krajina Dluhonice Pavel Ježík.

Zahájení výstavby dálnice D0137 se tak může zpozdit o rok, dokud nebude hotový biologický průzkum. Pokud by se ale v její trase prokázal výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, pak je nutné přidat ještě další rok, neboť ŘSD ČR musí získat potřebné rozhodnutí k zásahu do jejich biotopů.

„Tento rozsudek je také významný i pro jiné stavby, neboť dokládá, že pokud by zasahovaly do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, tak je nutné před vydáním územního rozhodnutí takový zásah povolit. Úřady ale ne vždy tato povolení vyžadují,“ upozornil dále Miroslav Patrik z Dětí Země.

Na úřední desce MěÚ Lipníka nad Bečvou visí od 13. 9. 2007 pro tuto dálnici sice nové územní rozhodnutí, ale je to jen změna toho původního, které je teď zrušené. Je tedy stejně nutné vydat nové.

Výstavba dálnice D1-0137 podle návrhu rozpočtu SFDI na rok 2008 má probíhat od října 2008 do července 2012, což je za této situace zcela nereálné. Náklady mají být 7,5 mld. Kč.

*****
Vývoj právního sporu o územní rozhodnutí pro dálnici D1-0137 Přerov – Lipník nad Bečvou:

08. 04. 2004 = Městský úřad Lipník nad Bečvou vydává územní rozhodnutí
02. 07. 2004 = Krajský úřad Olomouckého kraje zamítá odvolání OS Krajina Dluhonice
27. 09. 2004 = OS Krajina Dluhonice podává soudní žalobu
23. 02. 2006 = Krajský osud v Ostravě žalobu odmítá jako opožděnou
04. 04. 2006 = OS Krajina Dluhonice podává kasační stížnost
14. 06. 2007 = Nejvyšší správní soud v Brně stížnost uznává a vrací soudu k novému soudnímu řízení
25. 09. 2007 = Krajský soud v Ostravě ruší územní rozhodnutí

Důležité kontakty:

Občanské sdružení Krajina Dluhonice – předseda Pavel Ježík: mobil 603 790 742
KÚ Olomouckého kraje, vedoucí oddělení územního plánu – Ing. Pavel Gremlica: telefon 585 508 316
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Ekoporadna

Související odkazy: 

Internetová stránka s textem změněného územního rozhodnutí pro úsek D1-0137 ze 13. 9. 2007:

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-