-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Příprava plavebního stupně Přelouč musí být ukončena

11. dubna 2007
[Pardubický kraj]

Po ministrovi životního prostředí Martinu Bursíkovi vystavil „stop“ výstavbě nového plavebního stupně Přelouč na Labi i další státní úřad. Správa CHKO Kokořínsko ho posuzovala z hlediska ohrožení druhů, chráněných podle práva Evropských společenství. Úředníci došli po podrobném zkoumání k závěru, že o nákladní dopravu na Labi nebude ze strany firem téměř žádný zájem.

Zničení největší populace modrásků očkovaných v Čechách by tak bylo zcela neodůvodněným poškozováním přírodního bohatství/1. Nevládní organizace se následně obrátily na Ředitelství vodních cest ČR a společnost SKANSKA AB, aby ukončily přípravu této stavby a tím i další plýtvání prostředků státu.

„Rozhodnutí potvrdil náš předpoklad, že splavnění dvaceti kilometrů řeky nezvýší významně zájem o lodní dopravu. Není tedy splněna podmínka veřejného zájmu, která by odůvodnila zničení unikátního kousku polabské přírody,“ řekl Miroslav Patrik ze sdružení Děti Země a dodal: „o možnost přepravovat náklady po Labi až do plánovaného přístavu v Pardubicích projevila ze čtrnácti největších firem v Pardubicích zájem jen jedna.“/2

„Vyzvali jsme dopisem investora stavby, aby okamžitě zastavil veškeré přípravné práce na výstavbě kanálu a plavební komory./3 Další výdaje jsou v této chvíli mrháním státních prostředků na něco, co se s největší pravděpodobností nikdy neuskuteční,” komentoval situaci Pavel Doucha z Ekologického právní servisu.

O rozhodnutí ministra Bursíka environmentální organizace informovaly rovněž švédské ústředí koncernu SKANSKA AB, jehož odnož SKANSKA DS, a. s. v ČR získala největší část státní zakázky na stavbu plavebního stupně.

„Jsme zvědavi, jak se nyní společnost zdůrazňující své ohledy k životnímu prostředí postaví k realizaci stavby v rozporu s požadavky českého i evropského práva ochrany přírody. Na náš první apel ředitel koncernu reagoval vyhýbavě,“ dodal Doucha./4

Další informace:

1/ Modrásek očkovaný je jedním z nejohroženějších druhů motýlů. V roce 1994 se v ČR vyskytoval na 67 lokalitách. Dnes již jen na 20. V některých zemích západní Evropy zcela vyhynul a podnikají se nákladné pokusy o jeho reintrodukci.

2/ Investor stavby ŘVC ČR nedokázal v průběhu řízení doložit svá tvrzení o rozvoji lodní dopravy po dokončení splavnění Labe do Pardubic. Očekává, že po dokončení splavnění se bude po řece přepravovat až o milion tun nákladu za rok více než nyní. Tento předpoklad se ale ve správních řízeních nepodařilo prokázat a zůstal na úrovni zbožného přání.

3/ V lokalitě budoucí stavby probíhá již několik let tzv. biologický výzkum, jehož cílem je vybudovat nová stanoviště pro ohrožené druhy, jako náhradu za zničení původních. V případě chráněných druhů modrásků se však tato snaha, vzhledem k jejich komplikovanému životnímu cyklu, míjí účinkem. To vyplývá z průběžných zpráv týmu biologů, které si ŘVC ČR za tímto účelem najalo. Ve Výroční zprávě o výsledcích biologického průzkumu lokality Nového plavebního kanálu Přelouč (výsledky za období leden 2006 – listopad 2006) se např. uvádí, že populace modrásků očkovaných na nově vytvořených náhradních lokalitách stagnovala, nebo došlo k jejímu poklesu. To znamená, že stavbou kanálu by s největší pravděpodobností zanikla lokalita s největším výskytem modrásků očkovaných v Čechách.

4/ Třicet českých občanských sdružení vyzvalo již v lednu tohoto roku koncern SKANSKA AB, aby přehodnotil svou účast v tomto environmentálně kontroverzním projektu. Text dopisu je ke stažení zde: http://www.eps.cz/php/index.php?cat=arch&art=news&x=1964807.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Ekoporadna

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-