-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Zařízení staveniště pro dálnici D8 nemá stavební povolení

3. října 2003
[Ústecký kraj]

Metrostav staví dálniční tunel v rozporu se stavebním zákonem

Zařízení staveniště pro před čtrnácti dny zahájenou výstavbu tunelu Panenská na dálnici D8 v Krušných horách bylo na základě zjištění stavebního úřadu v Libouchci vybudováno bez stavebního povolení, takže úřad nyní vede řízení o odstranění stavby. Ke stejnému zjištění dospěl také Magistrát města Ústí nad Labem, který měl pro staveniště povolit čtyři vodohospodářské stavby. Děti Země toto vědomé porušení stavebního zákona odmítají jako nepřijatelné, neboť se může stát snadno standardem i pro výstavbu dalších částí dálnice D8. Navíc podle jejich názoru byla plocha pro staveniště odlesněna v rozporu s lesním zákonem a se zákonem o ochraně přírody a krajiny.

„Ani ve snu by nás nenapadlo, že v honbě za splněním nereálných termínů si někdo dovolí takto porušovat zákony, zvláště když se ví, že dálnici bedlivě sledujeme,“ prohlásil Miroslav Patrik z Dětí Země.

Podle jeho odhadu se krušnohorský úsek dálnice postavit do roku 2006 stejně asi nepodaří, neboť Ředitelství silnic a dálnic nezvládá předkládat kvalitní podklady správním orgánům. Řada řízení se proto musí vést zbytečně několik měsíců.

Děti Země již také upozornily Českou inspekci životního prostředí v Ústí nad Labem, že firma Polesí Střekov, a. s. na ploše zařízení staveniště vykácela stromy ještě před vydáním územního rozhodnutí, čímž porušila lesní zákon. Dále jí také chybělo stanovisko k zásahu do tohoto významného krajinného prvku, takže porušila zákon o ochraně přírody a krajiny. Uvedené nezákonnosti nyní řeší inspekce.

„Je zřejmé, že ani státní orgány nemohou účinně zabránit porušování zákonů při tak velké stavbě jakou je dálnice, takže naše úloha „hlídačů demokracie“ je v tomto případě nenahraditelná,“ tvrdí Patrik. Zároveň doufá, že nedávný výrok náměstka ministra dopravy Jiřího Kubínka o tom, že „posunutí termínu výstavby tunelu Panenská o rok je naposledy“, není signálem pro další vědomé porušování zákonů.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-