-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Otevřený dopis radnímu pro dopravu Radovanu Šteinerovi

18. září 2003
[Praha]

Otevřený dopis radnímu pro dopravu Radovanu Šteinerovi
(Děti Země se brání křivému obvinění ze lži, ze které je obvinil pražský radní pro dopravu Radovan Šteiner.)

Vážený pane Šteinere,

podle záznamu tiskové konference, konané na magistrátu dne 16.9. v 16 hod. jste prohlásil (přepis dle magistrátního webu www.praha-mesto.cz):
„Na úvod bych chtěl také vyjádřit řekl bych zklamání a rozhořčení nad prohlášením, které dal dnešního dne do ČTK zástupce iniciativy Děti Země, pan Vojtěch Toman, který, cituji teď ze zprávy ČTK, říká, že Evropský týden mobility se v Praze ve skutečnosti nekoná, neboť Praha nesplnila podmínky. Já bych chtěl s plnou vážností prohlásit, že pan Toman lže a lže vědomě.“

Vaše tvrzení, pane Šteinere, jsou neuvážená. Na vysvětlenou uvádím, že jsem redaktorovi ČTK odpovídal na otázku, zda je podmínkou pro připojení se k Evropskému týdnu mobility uspořádání Evropského dne bez aut, jenž spočívá v uzavření části města automobilové dopravě, aby si obyvatelé uvědomili, jak by město mohlo vypadat bez automobilů. Zbytek informací redaktor čerpal z tiskové zprávy Dětí Země z 15.9. s názvem „Praha se k Evropskému dni bez aut ani letos nepřidá“, jejíž první odstavec zní:
„Pražští radní nevyslyšeli výzvu Evropské komise k uspořádání Evropského dne bez aut (22. září) a Praha se proto nemůže oficiálně připojit k Evropskému týdnu mobility (16. 22. září). Nezbytnou podmínkou připojení se k Evropskému týdnu mobility (ETM) je totiž právě uspořádání Evropského dne bez aut (EDBA). Magistrát podmínky Evropské komise odmítl splnit, proto ETM pouze tzv. podpoří a hodlá uspořádat několik akcí, které však mají s myšlenkou ETM jen velmi málo společného.“

Na svém stanovisku zcela zásadně trváme. Celou zprávu naleznete na http://www.detizeme.cz/zprava.shtml?x=146376

Přestože jsem větu takto ostře, jak byla uvedena ve zprávě ČTK, rozhodně nevyslovil, musím prohlásit, že je pravdivá. Ve vyjádření Ministerstva životního prostředí (koordinuje ETM a EDBA na národní úrovni), které je ve zmiňované tiskové zprávě citováno, je vyslovena víra, že „v roce 2004 bude Praha další z evropských metropolí, které se Evropského dne bez aut a Evropského týdne mobility přímo účastní“. Praha se tedy Evropského týdne mobility neúčastní. Pokud se neúčastní, je logické, že se ETM v Praze nekoná.

V brožuře „Evropská příručka pro orgány místní samosprávy - rady a užitečné informace k organizaci projektu Evropský týden mobility“ je uvedeno „Města organizující Evropský týden mobility musí zorganizovat den „Ve městě bez mého auta!“ [tj. Evropský den bez aut – pozn. V.T.]“. Troufáte si i nadále tvrdit, že v Praze organizujete Evropský týden mobility?

Ve stejný den, kdy jste vystoupil na tiskové konferenci a označil mě za lháře, se v deníku Metro objevil další z nepravdivých článků, které zveřejňuje magistrát. Jde o sloupek primátora Pavla Béma, pojednávající o Evropském týdnu mobility. Primátor Bém v něm doslova uvádí: „My, jako hlavní město Praha, se k této akci plně připojujeme, protože řešíme stejný problém (…)“. To je evidentně nepravdivé tvrzení, které má navodit dojem, že se v Praze koná regulérní ETM, ač město podmínky pro připojení se nesplnilo! Praha se k ETM připojit nemohla, proto ETM pouze „podporuje“. Znovu opakuji, že podmínkou pro (dle primátorových slov) „plné připojení“, je uspořádání Evropského dne bez aut, což město nesplnilo.

V této souvislosti též musím zmínit článek v magistrátních Listech hl. m. Prahy, kde odpovídáte na otázku: „Den MHD bude zároveň i Dnem bez aut [další nepravdivé tvrzení – pozn. V.T.]. Nebudete při něm například uzavírat některé lokality či ulice pro osobní automobily?“ Vy v odpovědi uvádíte: „Ne, to rozhodně nebudeme, i když to někteří ekologičtí aktivisté nejen po nás, ale i po ostatních městech požadují (…)“ Jedná se o zcela lživou informaci, neboť uzavření části města pro automobily je podmínkou Evropské komise, jak bylo uvedeno výše, nikoli tedy jakýchsi „ekologických aktivistů“!

Z výše uvedeného vyplývá, že to rozhodně nejsou Děti Země či já osobně, kdo mlží, mate veřejnost, či přímo lže.

Zároveň musíme upozornit, že jste to byl Vy (potažmo rada), kdo odmítl námi nabídnutou spolupráci při organizování společného Dne bez aut. Děti Země na letošní rok vyhlásily již 11. ročních českého Dne bez aut, který se koná tradičně v pátek, letos 19. září. Protože existovaly informace, že Praha zvažuje připojení se k ETM (včetně nutné podmínky uspořádání Evropského dne bez aut), přesunuli jsme v Praze termín konání Dne bez aut z pátku 19. na pondělí 22. září (tj. termín Evropského dne bez aut) a spolu s umělci a dalšími organizacemi (v rámci projektu Auto-Mat – www.auto-mat.ecn.cz) jsme Vám na schůzce 3. června nabídli pomoc při jeho uspořádání, konkrétně jsme nabídli kulturně-výchovný a sportovně-zábavný program pro vzniklou oblast bez aut zcela v souladu s Chartou ETM a EDBA a výše zmiňovanou příručkou pro organizování ETM, vydanou Evropskou komisí. I přesto, že naše nabídka zůstala nevyužita, termín konání pražského DBA jsme ponechali na 22. září a projekt Auto-Mat představíme veřejnosti i v podstatně zredukované podobě v tento den odpoledne na Václavském náměstí.

Vojtěch Toman, Děti Země – Praha
www.detizeme.cz/praha

PS: Vzhledem k tomu, že se Praha nepřidala ani k českému Dni bez aut, jehož 11. ročník se letos koná 19. 9. (a který, na rozdíl od toho evropského, nemá žádné podmínky – www.detizeme.cz/denbezaut), je jasné, že nemáte zájem dát Pražanům jasný signál o zhoubnosti automobilové dopravy ve městě a to i přesto, že je v Praze nejhorší vzduch v zemi (z více než 70ti procent způsobený automobilovou dopravou) a zároveň i nejvyšší poměr počtu automobilů na obyvatele v celé Evropě – jsme tedy nejvíce automobilizovaným evropským městem! V Praze též bylo loni nejvíce nehod ze všech krajů, téměř 36 tisíc a zemřelo při nich 82 lidí. Slyšíme vždy pouze, že máme počkat zhruba 10 let než vybudujete Městský okruh, pak teprve prý začnete situaci řešit. My ale žijeme teď a nechceme být dále omezováni a ohrožováni nezodpovědnou a sobeckou menšinou, která po Praze jezdí autem.


Související kampaň: 


Za udržitelné řešení dopravy v Praze
Pomozme cyklistice v Praze
Den bez aut

Související odkazy: 

www.auto-mat.ecn.cz

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-