-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Mnohaletý spor o drůbežárny na Domažlicku končí!

16. ledna 2003
[Plzeňský kraj - Domažlice]

Podpisem smlouvy o snížení kapacity a úpravě technologie velkokapacitních drůbežáren mezi společností Česká drůbež a jejich odpůrci dnes skončil mnohaletý spor, který přípravu těchto staveb provázel. Investor se zavázal chovat na území okresu Domažlice maximálně 600.000 kusů slepic namísto původně plánovaných 1.800.000 kusů. Farma pro chov nosnic ve Velkém Malahově bude mimoto vybavena tzv. obohaceným klecovým systémem, který snižuje utrpení chovaných zvířat, o třetinu bude zvýšena plocha pro každou nosnici a investor bude část svého zisku odvádět do obecního rozpočtu.

Občanská sdružení a dotčené obce se naopak zavázaly nadále nevystupovat proti záměrům České drůbeže, pokud nebudou v rozporu s uzavřenou smlouvou. Dohoda je zajištěna vysokými smluvními pokutami a dokonce zřízením věcného břemene k pozemkům v areálu farem ve prospěch obcí a občanských sdružení. “Pokud je mi známo, tak přísnou, právně vynutitelnou smlouvu dosud žádný investor s odpůrci svého záměru v České republice nepodepsal,” uvedl dnes Jan Rovenský z Pracovní skupiny pro velkokapacitní drůbežárny na Domažlicku.

Smlouvu s Českou drůbeží dnes podepsali Děti Země - Plzeň, občanské sdružení Brůdek, obec Velký Malahov, obec Všeruby a obec Semněvice. Nejedná se o jednu vícestrannou smlouvu, ale systém pěti nezávislých dvoustranných dohod, přičemž každá z nich se trochu liší.

Lepší holub v hrsti?

Co vedlo obě strany sporu k tak zásadnímu obratu? “Pro nás byla hlavním důvodem snižující se šance, že stavbu drůbežáren zastavíme. Pro farmu v Myslívi už má investor všechna platná povolení a nic mu tedy nebrání zvýšit kapacitu drůbežárny ze stávajících 400.000 kusů na 600.000 kuřic, přičemž začít stavět by mohl třeba dnes. Ve Velkém Malahově jsme sice měli naději, že uspějeme u správního soudu a farma vůbec stát nebude, ale byla to hra vabank - v případě naší prohry, by se mohlo objevit 600.000 kusů slepic i v Malahově. Dali jsme proto přednost holubovi v hrsti a s Českou drůbeží se dohodli. Ta střecha, na které pomyslný vrabec seděl, byla totiž hodně vysoká,” vysvětlil Martin Synek z občanského sdružení Brůdek.

Podobně se k věci staví i čerstvý malahovský zastupitel Petr Štoger, který místní odpůrce stavby vedl: “Drůbežárna se nám samozřejmě nelíbí i nadále, ale jako obec už s ní nepořídíme prakticky nic. Minulé vedení Velké Malahova se vším souhlasilo a nyní se nás už nikdo na nic ptát nebude. Kdyby byly komunální volby o půl roku dříve, ještě než bylo vydáno stavební povolení, nebo kdyby starosta nezmanipuloval loňské místní referendum, pravděpodobně bych s kompromisem nesouhlasil a snažil se stavbu úplně zastavit. V současné situaci však považuji dohodu s investorem za nejmenší zlo. Námi navržené podmínky jsou přitom dost přísné a tak doufám, že negativní vlivy drůbežárny výrazně omezí”.

Co bude dál?

Do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy požádá investor o změnu již vydaných povolení pro obě farmy tak, aby s ní byly v souladu (tj. byla snížena jejich kapacita). Nejpozději týden nato budou staženy všechny dosud podané žaloby a odvolání odpůrců stavby. Další týden má investor na podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch obcí a občanských sdružení a podání návrhu na jeho vklad do katastru nemovitostí. K termínu zahájení zkušebního provozu farmy v Malahově je pak investor povinen dokončit terénní úpravy a ozelenění obou farem.


Užitečné kontakty:
Petr Červený, jednatel společnosti Česká drůbež, tel:602 249 347
Martin Synek, mluvčí občanského sdružení Brůdek, tel:606 186 079
Petr Štoger, mluvčí místních obyvatel vystupujících proti drůbežárně ve Velkém Malahově, člen obecního zastupitelstva, tel:721 857 111
Václav Brichzin, starosta obce Velký Malahov, tel:737 383 623
Martin Hyťha, člen výboru Dětí Země – Plzeň, tel:377 325 654
Jan Rovenský, koordinátor Pracovní skupiny pro velkokapacitní drůbežárny na Domažlicku, tel:723 623 238
Vydala pobočka: 

Děti Země - Plzeň
Thámova 21
Plzeň (adresa pro doručování pošty); 301 00


Související kampaň: 


Velkochovy hospodářských zvířat

Související odkazy: 

Plné znění smlouvy uzavřené mezi Dětmi Země a Českou drůbeží (rtf)

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-