-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Pomozte nám monitorovat průběh Motocyklové šestidenní soutěže

10. září 2002
[Liberecký kraj]

Ve dnech 24.-29. září proběhne na území Libereckého kraje velmi kontroversní akce - Mezinárodní motocyklová šestidenní soutěž ENDURO. Občanským sdružením, která se od začátku stavěla proti pořádání tohoto "sportovního" podniku se ve spolupráci s úřady podařilo dosáhnout změn původně plánovaných tratí. Ty byly vedeny velmi necitlivě, cennou krajinou na území Chráněné krajinné oblasti, v několika případech tratě dokonce zasahovaly do rezervací. V současnosti je již většina tratí závodu vedena po zpevněných komunikacích, hospodářsky využívanou krajinou. Přesto je potřeba dohlížet na průběh závodu a kontrolovat dodržování podmínek, které byly organizátorům dány. Naším plánem je proto vytvořit hlídky, které budou monitorovat průběh závodu přímo v terénu a provádět dokumentaci stavu tratí a jejich okolí.

Vyzýváme všechny, kdo mohou - přijeďte nám pomoci!


Jak bude monitorování konkrétně probíhat? Co Vás čeká?

Každý den ráno cca v 7 hodin se sejdeme. Po základním instruktáži bude provedeno rozmístění jednotlivých hlídek složených ze zástupců nevládních organizací, pracovníků Okresních úřadů, inspektorů České inspekce životního prostředí a členů Stráže ochrany přírody. Celý den (cca do 19:00) budete hlídkovat na určených místech. Fotoaparáty, videokamery, mobilní telefony jsou vítány. Večer se sejdeme znovu k vyhodnocení dne a domluvě strategie na den další. Podle našich odhadů potřebujeme na hlídkování každý den cca 15-20 lidí. Můžete přijet na den, či na celých šest dní, dle vašich časových možností.
Ubytování je zajištěno ve vlastních spacácích a s karimatkami v prostorách nevládních organizací v Liberci. Stravování z vlastních zásob, jízdné v případě potřeby proplatíme.

Můžete-li nám pomoci, hlaste se co nejdříve buď telefonicky na mobil 0602137820 (Simona Jašová), či e-mailem na adresu dz.liberec@ecn.cz. Potřebujeme nutně vědět kdy a na jak dlouho budete moci přijet, zda máte k disposici fotoaparát či mobilní telefon, případně obojí.

Pro Ty, kdo o Šestidenní vědí málo, či dokonce nic, je tu

REKAPITULACE

  • Šestidenní proběhne v termínu 24. -29. září tohoto roku na území okresů Jablonec n. N., Liberec a Semily - centrem závodu bude jablonecká "Střelnice"
  • Během šesti dnů bude více než 500 jezdců na terénních motocyklech denně absolvovat cca 300 km po tratích vedoucích na území tří okresů
  • Závodům bude podle představ organizátorů přihlížet až 40 000 diváků
  • Společníky pořádající společnosti ISDE 2002 s.r.o jsou Autoklub České republiky a Město Jablonec nad Nisou

Co se nám na pořádání Šestidenní nelíbí?

  • Přestože Mezinárodní motocyklová federace (FIM) přiděluje pořadatelství "Šestidenní" s dvouletým předstihem, organizátoři svůj záměr začali projednávat jak s dotčenými orgány, tak s vlastníky pozemků, v podstatě je několik měsíců před konáním vlastního závodu, což je vzhledem k jeho rozsahu (jezdci denně ujedou cca 300 km, celkově pak 1.500 km) a složitosti projednání pozdě a svědčí to o neprofesionalitě a nepřipravenosti organizátorů.
  • V průběhu schvalování tratí pořadatelé opakovaně nedodržovali úmluvy s dotčenými orgány státní správy (např. ve stanovených termínech nebyla předána velká část požadovaných podkladů)
  • Škodlivé působení motocyklových aktivit je již v současnosti jedním z nejpalčivějších problémů ochrany přírody v Libereckém kraji. Vedle problémů s působením tzv. "černých jezdců" pravidelně dochází i k problémům při organizovaných soutěžích. Dosud nebyly např. uhrazeny správní pokuty udělené pořadatelům závodů Endura v okolí Ještědu. Během motokrosových závodů pořádaných na území Libereckého kraje v minulých letech docházelo velmi často i k nerespektování lesního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny, organizačním nedostatkům, škodách na pozemcích, lesních cestách i na lesních porostech, neodstranění těchto škod, nesplaceným správním pokutám a díky propagaci i následně další zvýšení počtu "černých jezdců".
  • I podle vyjádření samotných pořadatelů se počítá s černými jezdci v době závodu i poté, kdy se trasy závodu stávají turistickou atrakcí pro domácí i zahraniční příznivce Endura. Ti mají často snahu vyzkoušet si své umění přímo na tratích mistrovského závodu.
  • Otázkou je i reálná vymahatelnost finančních pohledávek za případné způsobené škody u s.r.o. (ta může být po skončení soutěže rozpuštěna).

Související kampaň: 


Motocyklovou Šestidenní prohrála příroda

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-