-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
-
-
www.detizeme.cz >
OK

Děti Země - Plzeň

Plzeňská pobočka Dětí Země byla založena v roce 1990 a od té doby vedla celou řadu tematických kampaní (viz níže). Naše činnost nespočívá pouze v odhalování aktivit poškozujících přírodu či zdraví lidí, ale hledáme k nim šetrnější alternativy a v neposlední řadě se snažíme jim preventivně předcházet pomocí ekologické osvěty.

V současné době se nejvíce zabýváme stavbami velkokapacitních chovů pro hospodářská zvířata (především z hlediska životních podmínek zvířat) a řešíme kauzu výstavby hypermarketu Hornbach v Plzni, kde se snažíme o snížení dopadu na životní prostředí. Nezapomínáme ani na ekologickou osvětu - v současné době máme několik putovních výstav. Podrobné informace lze nalézt na stránkách jednotlivých kampaní (níže).

Pobočka má nyní asi pětici aktivních členů a řadu externích spolupracovníků. V čele pobočky je dvoučlenný výbor, jehož členy jsou Martin Hyťha a Miroslav Patrik.Adresa:                    Thámova 21
301 00 Plzeň (adresa pro doručování pošty)
Tel:
E-mail:dz.plzen@ecn.cz
WWW: http://www.detizeme.cz/plzen


Naše kampaň:        


Bezstarostná jízda
Ekoporadna
Ekovýchovný filmový klub [skončeno]
Kácení stromů u supermarketů LIDL [skončeno]
Kampaň za odstranění nelegálních billboardů [skončeno]
Plzeň pro cyklisty – cyklisté pro Plzeň
Referendum o výši jízdného v plzeňské MHD [kampaň skončena]
Rizikové chemikálie v domácnostech
Severojižní průtah Plzní [skončeno]
Svobodní jako ptáci?!
Velkochovy hospodářských zvířat
Zachraňme Doupovské hory [skončeno]
Zelená Plzeň [skončeno]
Akce:                       Nenalezena související akce

Dokumenty:

Ekomapa Plzně
- mapa znázorňující vše kolem ekologie v Plzni k prohlížení i ke stažení
Mediální prezentace neziskových organizací protestujících proti kácení stromů před markety Lidl
- analýza institutu Demokracie pro všechny
Návrh akčního hlukového plánu pro Plzeňský kraj
Proč a jak založit občanské sdružení [doc]
Smlouva o kompenzacích ekologické újmy vzniklé v souvislosti se stavbou supermarketu Lidl v Hořovicích
Stavby pro hospodářská zvířata v praxi - welfare
- starší a ne již zcela aktuální brožura Dětí Země o požadavcích na velkochovy hospodářských zvířat [pdf, vel. 2,2 MB]
Výroční zpráva Dětí Země - Plzeň 2003 [doc]
Výroční zpráva Dětí Země - Plzeň 2004 [doc]
Výroční zpráva Dětí Země - Plzeň 2005 [doc]
Výroční zpráva Dětí Země - Plzeň 2006 [doc]
Výroční zpráva Dětí Země - Plzeň 2007 [doc]
Výroční zpráva Dětí Země - Plzeň 2008 [doc]
Výroční zpráva Dětí Země - Plzeň 2009 [doc]
Výsledky testování obsahu chemických látek vzbuzujících mimořádné obavy ve výrobcích zakoupených v plzeňských obchodech a charakteristika testovaných látek (červen 2009)

Odkazy:

Odkazy - cyklistika v Plzni
Poštovní (e-mailová) konference o cyklistice v Plzni
Stránky sdružení Zapálení o severojižním průtahu
Stránky Společnosti pro veřejnou dopravu o severojižním průtahu


[zpět] [tisk...]
-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-