-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz >
OK

Velkochovy hospodářských zvířat


Cílem této kampaně je:

  • prosazovat zlepšení životních podmínek zvířat ve velkochovech

  • kontrolovat dodržování platných právních předpisů upravujících podmínky provozu velkochovů

  • usilovat o snížení negativních dopadů živočišné zemědělské produkce na životní prostředí (např. prosazováním používání nejlepších dostupných technologií)

  • podporovat alternativy k velkochovům - zejména domácí chovy, bio chovy a snížení spotřeby živočišných potravin
Inspiraci pro tuto kampaň jsme získali během řešení známého případu velkokapacitní drůbežárny ve Velkém Malahově, kdy se ukázalo, že dodržování platných předpisů pro chov zvířat není ani zdaleka samozřejmostí.

Životní podmínky hospodářských zvířat ve velkochovech se i přes dílčí legislativní změny zlepšují jen nepatrně.

V naší kampani se účastníme správních řízení a dalších rozhodovacích procesů v souvislosti s výstavbou nových nebo rekonstrukcí starých velkochovů. Monitorujeme dodržování zákonů, prosazujeme účinná opatření, žádáme informace, řešíme konkrétní kauzy, připravujeme podněty.

P O B O Č K Y zapojené do kampaně:
Děti Země - Plzeň 
-
31.10.2017 - Děti Země - Plzeň
Děti Země uspěly u Nejvyššího soudu ve sporu o drůbežárnu ve Velkém Malahově
[Plzeňský kraj]
Nejvyšší soud dal Dětem Země za pravdu ve sporu o druhou halu pro chov nosnic firmy Česká drůbež
20.3.2012 - Děti Země - Plzeň
Děti Země uspěly s přelomovou žalobou proti kolaudaci velkochovu brojlerů
[Jihomoravský kraj]
Soud po více než šesti letech uznal právo sdružení účastnit se kolaudace velkodrůbežárny v Malešovicích
28.12.2011 - Děti Země - Plzeň
Děti Země v drůbežárně opět odhalily nezákonnosti
[Plzeňský kraj]
Ve velkochovu ve Velkém Malahově jsou opakovaně přeplněné klece se slepicemi
28.12.2011 - Děti Země - Plzeň
Rozšíření drůbežárny v Radomyšli se bude posuzovat
[Jihočeský kraj]
Děti Země vítají rozhodnutí krajského úřadu o provedení EIA na velkochov
29.11.2011 - Děti Země - Plzeň
V Pustějově se chystá legalizace chovu norků, který funguje bez povolení už 17 let
[Moravskoslezský kraj,Česká republika]
Děti Země a Svoboda zvířat kritizují legalizaci nezákonné stavby namísto jejího odstranění
24.10.2011 - Děti Země - Plzeň
Státní veterinární správa rok a půl neplnila rozhodnutí soudu
[Zlínský kraj,Česká republika]
Děti Země chtěly informace o metodickém pokynu, málem je nedostaly ani přes vyhraný soud
26.8.2011 - Děti Země - Plzeň
V Černčicích má dojít k rozšíření velkodrůbežárny
[Ústecký kraj]
Děti Země kritizují klecový systému chovu
6.5.2010 - Děti Země - Plzeň
Děti Země nepodpoří rozšíření drůbežárny ve Velkém Malahově
[Plzeňský kraj]
Nová technologie navržená Českou drůbeží by neznamenala výrazné zlepšení podmínek zvířat
7.4.2010 - Děti Země - Plzeň
Děti Země vyhrály soudní spor o informace
[Zlínský kraj,Česká republika]
Státní veterinární správa a Ministerstvo zemědělství nezákonně zatajovaly metodický pokyn

Kampaně programu VĚC VEŘEJNÁ
HLAVNÍ kampaň:
Ropák roku
-
OSTATNÍ kampaně:
Ekoporadna
Kampaň za odstranění nelegálních billboardů [skončeno]
Ochrana ovzduší
Rizikové chemikálie v domácnostech
Svobodní jako ptáci?!
Velkochovy hospodářských zvířat
Zelená perla
-
-
Související akce Nyní nemáme související akce

Kalendář akcíVŠECHNY AKCE
-
Související dokumenty
 Stavby pro hospodářská zvířata v praxi - welfare
- starší a ne již zcela aktuální brožura Dětí Země o požadavcích na velkochovy hospodářských zvířat [pdf, vel. 2,2 MB]

Související odkazy
České biopotraviny - kampaň Hnutí Duha související s velkochovy zvířat

Nadace na ochranu zvířat

Petize za bezbolestné označování zvířat

Společnost pro zvířata

Svoboda zvířat - organizace na ochranu zvířat
-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-