-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz >
OK

Ochrana biodiverzity na Nymbursku


Klub za záchranu Polabí se již několik let věnuje praktické ochraně přírody na Nymbursku. Soustředíme se na práci v některých chráněných územích a účastníme se vybraných správních řízení. Naše aktivity se soustředily zejména do těchto míst:

Přírodní památka Písečný přesyp u Píst. Jedná se o nejzachovalejší písečný přesyp ve středním Polabí. Většina přesypů byla v minulosti nevhodně zalesněna nebo skončila jako stavební materiál. Na našich brigádách jsme hlavně odstraňovali trnovník akát - nepůvodní dřevinu, která by mohla ohrozit vzácná pískomilná společenstva. Pracujeme tu od roku 2000.

Přírodní památka Chotuc. Na tomto svědeckém vrchu nedaleko Křince roste jedna z nějvětších populací orchideje vstavače nachového v ČR. Naše víkendové brigády ještě před vyhlášením chráněného území pomohly zvýšit počet kvetoucích jedinců z původních osmdesáti na několik set. V roce 2003 jsme se na Chotuc opět vrátili a odstraňovali ze vstavačové louky náletovou vegetaci. Kromě toho bylo na náš podnět zastaveno kácení starých třešní, v nichž se zde vyvíjejí vzácné druhy brouků.

Významný krajinný prvek Lodické tůně. Území bylo jako VKP registrováno na náš podnět. Leží přímo na okraji Nymburka a hostí řadu chráněných druhů živočichů, zejména obojživelníků. Hlavně pro jejich rozmnožování jsme zde několikrát vytvářeli či prohlubovali tůňky.

P O B O Č K Y zapojené do kampaně:
Děti Země - Klub za záchranu Polabí 
-

Kampaně programu PŘÍRODA
HLAVNÍ kampaň:
Akce Falco – ochrana ohrožených hnízd vzácných dravců
-
OSTATNÍ kampaně:
Budou žít?
Ochrana biodiverzity na Kokořínsku
Ochrana biodiverzity na Nymbursku
Ochrana pískoven
Pomoc přírodě
-
-
Související akce Nyní nemáme související akce

Kalendář akcíVŠECHNY AKCE
-
Související dokumenty Nyní nemáme související dokumenty

Související odkazy Nyní nemáme související odkazy
-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-