-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz >
OK

Ochrana pískoven


Opuštěné pískovny a štěrkopískovny jsou v naší krajině útočištěm řady druhů rostlin a živočichů, často i vzácných a ohrožených. Pro některé druhy se pískovny staly nejdůležitějšími stanovišti, ačkoli původně žily jinde. Platí to např. pro břehuli říční, která hnízdí v norách ve stěnách pískoven. Mnoho pískoven se bohužel stává skládkami komunálního odpadu, motokrosovými závodišti nebo jsou zcela nevhodně rekultivovány na borové monokultury.

Cílem projektu Dětí Země „Ochrana pískoven“ je vytipovat ochranářsky cenné pískovny a zajistit jim vhodnou formu ochrany. Může se jednat o vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, registraci významného krajinného prvku nebo oznámení o výskytu chráněného druhu příslušnému orgánu ochrany přírody. Chtěli bychom také vytvořit databázi přírodovědně zajímavých pískoven. S pomocí jednoduchého dotazníku se do vytváření databáze mohou zapojit i dobrovolníci bez podrobných znalostí biologie.

Zájemci o spolupráci na projektu „Ochrana pískoven“ si mohou psát o bližší informace na e-mail RehounekJ@seznam.cz.

P O B O Č K Y zapojené do kampaně:
Děti Země - Klub za záchranu Polabí 
-

Kampaně programu PŘÍRODA
HLAVNÍ kampaň:
Akce Falco – ochrana ohrožených hnízd vzácných dravců
-
OSTATNÍ kampaně:
Budou žít?
Ochrana biodiverzity na Kokořínsku
Ochrana biodiverzity na Nymbursku
Ochrana pískoven
Pomoc přírodě
-
-
Související akce Nyní nemáme související akce

Kalendář akcíVŠECHNY AKCE
-
Související dokumenty
 Evidenční list pískoven
- dotazník pro dobrovolné mapovatele [rtf]

Související odkazy Nyní nemáme související odkazy
-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-