-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz >
OK

Za udržitelné řešení dopravy v Praze


Nejeď v tom

V Praze je dnes nejvyšší poměr počtu automobilů na osobu v celé Evropě (!) a podle analýzy magistrátu i nejhorší vzduch v zemi, způsobený právě přebujelým automobilismem. Přesto se magistrát nesnaží tento zhoubný trend omezit a jako řešení problému automobily přeplněného města nabízí koncepci připomínající 60. a 70. léta minulého století. Tedy stavbu nových kapacitních komunikací, které ovšem jen opět způsobí nárůst automobilismu, přesně podle zákona nabídky a poptávky (více o tomto jevu tzv. dopravní indukce v publikaci Řízení poptávky po dopravě).

Místo podpory automobilismu stavěním nových silnic je třeba ekonomicky stimulovat motoristy k používání jiných způsobů dopravy. Dnes hradí automobilisté pouze nepatrný zlomek nákladů, které svým nezodpovědným počínáním způsobují. Je tedy nutné zavést placené parkování, neboť se jedná o zábor veřejné plochy (funkční příklad managementu parkování nám dává např. Vídeň). Zároveň by měl být zaveden poplatek (mýtné) za vjezd do centra, které by snížilo počet do centra vjíždějících automobilů a navíc by byly získány značné prostředky do městské pokladny na rozvoj veřejné (hromadné) dopravy a budování cyklistické infrastruktury (systém mýtného se osvědčil např. v Londýně, dokonce předčil očekávání). Není možné nadále podporovat stav, kdy pohodlná a sobecká menšina omezuje a ohrožuje většinu, která autem po Praze nejezdí.

[foto Děti Země][foto Ekolist]

Podle radních se prý zlepšení kritické situace dočkáme až po vybudování tzv. městského okruhu, tedy v podstatě dalších "magistrál" svírajících historické centrum Prahy. Kromě toho, že se situace vlivem dopravní indukce (viz výše) může zlepšit jen krátkodobě, město na takové obrovsky nákladné stavby nemá prostředky, zadlužuje se a omezuje rozvoj veřejné hromadné dopravy.

-

Kampaně programu Doprava
HLAVNÍ kampaň:
Den bez aut
-
OSTATNÍ kampaně:
Bezstarostná jízda
Plzeň pro cyklisty – cyklisté pro Plzeň
Pomozme cyklistice v Praze
Rychlostní silnice R35
Tunel pro České středohoří (dálnice D8)
Za udržitelné řešení dopravy v Praze
-
-
Související akce Nyní nemáme související akce

Kalendář akcíVŠECHNY AKCE
-
Související dokumenty
 Děti na cestách
- příručka Evropské komise [pdf, vel. 2,3 MB]
 Dopravní alternativa pro Prahu
 Možnosti alternativ k indiv. automobilové dopravě [pdf]
- vydala Masarykova univerzita v Brně, 1MB
 Zásady dopravní politiky hl. města Prahy
- schválené Zastupitelstvem hlavního města Prahy [rtf]

Související odkazy
Anonymní autoholici - pomoc pro závislé na automobilu

Auto-Mat - kulturně-sociální projekt

Carfee Cities - Města bez aut [en]

Management parkování ve Vídni

Mýtné v Londýně - o úspěšném projektu

Streetsblog - pozitivní příklady ze světa

WorldCarFree.net
-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-