-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Ostatní

Otázka: Můžete nám doporučit nějakého odborníka, který by nám podle norem namaloval naši variantu obchvatu města (hodně to spěchá)?
Odpověď: Takového odborníka vám mohu doporučit, jen potřebují vědět následující informace: o jaký typ komunikace se jedná (o dálnici či menší silnici), u jakého města, pro jaký účel (pro územní plán či územní řízení), kolik je času a zda mu můžete vyplatit nějakou mzdu.

Otázka: Můžete pro naší střední školu uspořádat přednášku o vlivu dopravy na životní prostředí a o možnostech, jak tyto vlivy omezovat?
Odpověď: Ano, můžeme, dokonce jsme vydali k tomuto tématu několik publikací či letáků, které si můžete dopředu objednat http://www.detizeme.cz/publikace.shtml. Sdělte nám ale pro kolik studentů by to bylo, jaké by byly termíny, kolik by těch přednášek bylo a zda můžete proplatit část nákladů.

Otázka: Chceme založit občanské sdružení s pobočkami, které budou vystupovat samy za sebe. Jak to máme ve stanovách udělat, aby to bylo správně?
Odpověď: Stanovy občanských sdružení musejí být v souladu se zákonem o sdružování č. 83/1990 Sb. V § 6 odst. 2 písm. d) se píše, že musíte mít ve stanovách uvedeny orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení. V písm. e) pak také nějaké ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem. V praxi to znamená, že musíte uvést, který orgán ty jednotky schvaluje a na základě čeho (např. žádosti přípravného výboru skládajícího se s členů sdružení). Tento orgán musí vydat nějaký doklad o vzniku (např. Osvědčení o vzniku či Zakládací listinu), změnách a zániku jednotky (Osvědčení o zániku či Zrušující listinu). Pak musíte mít uvedeny názvy těch jednotek, tj. třeba že jednotky se jmenují „základní organizace“, „základní články“, „pobočky“ apod. a jejich strukturu (např. jde o výbor, který má nejméně dva členy, kteří jsou statutárními zástupci, přičemž každý člen výboru jedná za jednotku samostatně). Hlavně musíte ve stanovách uvést, že jde o organizační jednotky s vlastní právní subjektivitou, které o svých záležitostech rozhodují samy za sebe. Vaše sdružení by také mělo vést přehlednou evidenci o všech jednotkách s údaji jako je název, sídlo, datum vzniku či změny nebo zániku, složení výboru či jména zástupců a dle § 9 odst. 3 cit. zákona pak tyto údaje posílat do 15 dní na Ministerstvo vnitra. Problém organizačních jednotek v minulosti řešil např. Ústavní soud ve svém usnesení ze dne 25. 8. 1998, sp. zn. III. ÚS 195/98 a Vrchní soud ve svém usnesení ze dne 21.6.1993, č.j. 7 Cmo 18/92.

[zpět na témata otázek a odpovědí]

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-