-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

S čím vám poradíme?

MOTTO: Nechceme bránit životní prostředí lidí, chceme, aby lidé bránili své životní prostředí sami!

Již od počátku existence Dětí Země se na nás obracejí lidé, jejichž životní prostředí je ohroženo existencí rozličných škodlivých záměrů. Vzhledem k omezeným finančním i personálním kapacitám nemůžeme všechny tyto případy řešit, ale to není ani naším cílem. V ekoporadně (dříve "Centrum pro podporu občanů - CEPO") poskytujeme ve vybraných případech bezplatně zájemcům komplexní pomoc a podporu, tak, aby byli schopni své životní prostředí účinně bránit sami.

Ekoporadna poskytuje podporu zejména při:
  • získání právní subjektivity
  • účasti ve správních řízeních dotýkajících se životního prostředí
  • tvorbě a distribuci informačních a propagačních materiálů
  • získávání finančních prostředků pro činnost
  • tvorbě mediálních výstupů
  • získávání informací od státních orgánů, orgánů samosprávy a odborných podkladů
  • zprostředkování kontaktů
  • zprostředkování jednání mezi sdruženími, úředníky a investory
  • dalších činnostech souvisejících s ochranou životního prostředí

Ekoporadna ve vybraných případech pomáhá občanům, jejichž životní prostředí je ohroženo stavbou silnic, dálnic, továren, velkých nákupních center, parkovišť, zemědělských objektů a dalších staveb, přičemž v některých případech jde o úpravu problematických parametrů stavby, v jiných o zastavení projektu principielně či z důvodu naprosto nevhodného umístění. Pomáháme i při řešení drobných problémů, např. kácení dřevin ve městě, poskytnutí kontaktů na zdroje informací o ekologických problémech i praktických ekologických postupech apod.

Děti Země - Brno
Odpovídáme především na dotazy týkající se dopravy a dopravních staveb. Pomáháme mnoha místním sdružením ve snaze o ekologizování stavby dálnice D8. Více informací o této kampani naleznete zde. Okrajově se věnujeme dalším neekologickým dopravním stavbám, jako jsou dálnice D1, D11, D47 a rychlostní silnice R35. S některými většími sdruženími spolupracujeme na případu výstavby dvou jezů na řece Labi, v Malém Březně a Prostředním Žlebu.

Děti Země - Plzeň
Poskytujeme zejména poradenství týkající se velkochovů hospodářských zvířat, výstavby obchodních zařízení a některých menších kauz v Plzeňském kraji.

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-