-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Fotogalerie Klubu za záchranu Polabí

foto: Jiří Řehounek a Luboš Beran

Fotky pořízené na akcích:

kosení rákosin na Horní Liběchovce (letní tábor 1999)kosení rákosin na Horní Liběchovce (letní tábor 1999)

kosení rákosiny pod zámlem Houska (letní tábor 2002)hloubení tůněk v Beškovském dole (letní tábor 1999)

hloubení tůněk v Beškovském dole (letní tábor 1999)vchod do jeskyně Klemperka, kterou účastníci tábora pomáhali čistit od nánosůodstraňování náletových dřevin na lokalitě třemdavy bílé (letní tábor 1999)

příprava na práci v Klepmperce (letní tábor 1997)odstraňování náletových dřevin na lokalitě výskytu chráněných rostlin (letní tábor 2000)

sázení stromků u Janovy Vsi (Zpátky pod Kokořín 2002)sázení stromků u Janovy Vsi (Zpátky pod Kokořín 2002)

Fotky živočichů, kterým pomáháme:

netopýřinetopýři

netopýři

larva mloka skvrnitéhočolci horští

Fotky rostlin, kterým pomáháme:

koniklec lučníkruštík bahenníprstnatec májový

kosatec bezlistýtřemdava bílásasanka lesní

hořec křížatýpcháč bezlodyžný

prustka obecná

Fotky Kokořínska:

hrad Kokořínrybník Harasovpohled z Vlhoště na Ronov

Kokořínské pokličky

skály na Vlhoštiskály v Kokořínském dole

teplomilné společenstvo s třemdavou bíloukrajina pod zámkem Houska

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-