-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Územní rozhodnutí pro R5206 u Mikulova v nedohlednu

27. října 2011
[Jihomoravský kraj]

Ředitelství silnic a dálnic ČR samo přerušilo projednávání

Krajský úřad Jihomoravského kraje přerušil na základě žádosti investora stavby silnice R5206 Perná – státní hranice ze dne 5. října 2011 řízení o odvolání proti územnímu rozhodnutí, které bylo vydané v listopadu 2010, takže se rozhodnutí o jeho zákonnosti posouvá o dalších několik měsíců.

Investorovi se nelíbí dvě nesouhlasná stanoviska Ministerstva životního prostředí, a to o zásahu do krajinného rázu CHKO Pálava a o umístění této stavby na tomto území. Požádalo proto ministra životního prostředí k jejich přezkoumání. Krajský úřad letos již zrušil územní rozhodnutí pro úsek R5204 Pohořelice – Ivaň.

„Tímto vývojem jsme zcela zaskočeni, neboť jsme stále masírování informacemi, že se na její povolení velmi spěchá, neboť má jít o stavbu, na kterou čeká snad celá Evropa a že Rakušané svou dálnici A5 z Vídně snad už staví někde u našich hranic,“ komentuje nečekaný postup brněnského ŘSD ČR Miroslav Patrik z Dětí Země.

Ty také ve svém odvolání požádaly krajský úřad, ať nechá závazná stanoviska Správy CHKO Pálava o umístění této stavby v CHKO a o souhlasu se zásahem do krajinného rázu vyhodnotit, neboť podle nich nerespektují stanovisko EIA a ochranu tohoto území. Ministerstvo životního prostředí pak v srpnu 2011 vydalo dvě nesouhlasná stanoviska, takže krajský úřad měl nejméně dva důvody ke zrušení územního rozhodnutí.

„Není nám vůbec jasné, jak investor v případném přezkumném řízení, na který není nárok, přesvědčí ministra, že MŽP rozhodlo nezákonně, neboť podle nás nelze přezkoumat zákonnost obou těchto stanovisek, které již přezkoumány byly, přičemž se zjistilo, že byla vydána nezákonně,“ kroutí hlavou Patrik.

Krajští zastupitelé sice 23. září 2011 schválili Zásady územního rozvoje kraje i se silnicí R52 z Pohořelic na Mikulov, nicméně se proti ní a proti celé silniční koncepci kraje připravuje správní žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu, který posoudí, zda schválení tohoto krajského územního plánu proběhlo podle zákona.

Základní údaje o schvalování silnice R52 Pohořelice – Mikulov délky 23,1 km:

1) R5204 Pohořelice – Ivaň v km 16,1-23,0 (6,9 km)
- délka řízení o výjimce k zásahu do biotopů 30 zvláště chráněných druhů organismů = 2007-9 (podány žaloby)
- územní rozhodnutí pro část v km 16,1-19,2 zrušeno krajským úřadem = 23. 5. 2011
- územní rozhodnutí pro část v km 19,2-23,0 zrušeno krajským úřadem = 11. 7. 2011

2) R5205 Ivaň – Perná v km 23,0-31,0 (8,0 km)
- délka řízení o výjimce k zásahu do biotopů 30 zvláště chráněných druhů organismů = 2010-?
- žádost o územní rozhodnutí nepodána

3) R5206 Perná – státní hranice v km 31,0-39,2 (8,2 km)
- délka řízení o výjimce k zásahu do biotopů 25 zvláště chráněných druhů organismů = 2007-9 (podány žaloby)
- územní rozhodnutí vydáno = 22. 11. 2010, krajský úřad od 12. 4. 2011 řeší odvolání (řízení je od 12. 10. 2011 přerušeno)
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-