-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Spalovna Chotíkov: první stížnost na kraj podána

14. ledna 2011
[Plzeňský kraj]

Plzeňská pobočka Dětí Země podala stížnost na postup Krajského úřadu Plzeňského kraje, který se rozhodl záměr na výstavbu velkokapacitní spalovny odpadů v Chotíkově nepodrobit posuzování vlivů na životní prostředí a neprojednat tento záměr s veřejností (1). Děti Země ve stížnosti namítají nesprávnost, nepřezkoumatelnost a nezákonnost tohoto rozhodnutí a také podjatost krajského úřadu.

„Dětí Země podaly k oznámení záměru zásadní připomínky, podobně jako další tři občanská sdružení, krajská hygienická stanice nebo téměř tisíc občanů. Ale krajský úřad přesto rozhodl, že se vliv spalovny na životní prostředí nebude posuzovat. Toto rozhodnutí nepodrobit řádnému posuzování vlivů záměr na zpracování skoro 100 tisíc tun odpadů ročně je dle všeho podjaté, věcně nesprávné, nepřezkoumatelné a nezákonné. Proto proti němu podáváme stížnost, na základě které celý proces posoudí ministerstvo životního prostředí,“ konstatoval Martin Hyťha z Dětí Země – Plzeň.

„Krajský úřad porušil základní principy procesu EIA, když ignoroval požadavky na variantní posouzení záměru, zamítl většinu došlých námitek bez řádného odůvodnění a zneužil procedury zjišťovacího řízení ke znemožnění účasti veřejnosti na rozhodování. Mohlo by jít do budoucna o velmi nebezpečný precedens při obcházení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Zvláště u tak velkých a tak problematických záměrů, jako je velkokapacitní spalovna odpadů, by šlo o návrat o 20 let zpět, “ uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik.

Krajský úřad mimo jiné rozhodl o tom, že záměr nebude posouzen ve variantách z hlediska lokality, kapacity a technologie. „To vyvolává pochybnosti o účelnosti vynaložení miliard korun z prostředků společnosti vlastněné městem Plzní. V souvislosti s nedávným skandálním chováním bývalého ministra Drobila a jeho blízkých spolupracovníků vyvolává rozhodnutí krajského úřadu pochybnost, jestli by požadovaná evropská subvence nemohla být zneužita (2), zvlášť za situace, kdy předsedou představenstva Plzeňské teplárenské a.s. je významný představitel regionální ODS Roman Jurečko,“ uzavřel Hyťha.


Poznámka pro editory:
(1) Krajský úřad dne 8.11.2010 zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru Závod na energetické využití komunálního odpadu Chotíkov (ZEVO Chotíkov), ve kterém „dospěl (...) k závěru, že posuzovaný záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.“
Celý dokument ke stažení včetně všech připomínek na stránce informačního systému EIA:
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PLK1523

(2) Podezření na zneužití finančních prostředků se objevilo např. u zakázky na stavbu pražské čističky odpadní vod (http://praha.idnes.cz/prazska-cisticka-je-predrazena-tvrdi-odvolany-sef-fondu-zivotniho-prostredi-18m-/praha-zpravy.asp?c=A101216_1500363_praha-zpravy_ab)
Vydala pobočka: 

Děti Země - Plzeň
Thámova 21
Plzeň (adresa pro doručování pošty); 301 00

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-