-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
-
-
www.detizeme.cz >
OK

Děti Země - Brno

Děti Země v Brně oficiálně vznikly v lednu 1990 (společně s pobočkami v Praze a v Chebu patří k těm prvním). Zakladatelem je Miroslav Patrik s přáteli, který se také podílí na vzniku celých Dětí Země v září 1989 v Praze a na jejich propagačních a osvětových aktivitách v rámci počátků Občanského fóra.

Hlavní aktivity Dětí Země v Brně se hned od začátku soustředily hlavně do dvou oblastí: a) doprava (v letech 1990-6 v rámci sekce „Doprava“, do května 2001 jako „Sekce Za ekologicky čistou dopravu“ a nyní jako „Klub za udržitelnou dopravu“) a b) ekologická výchova a osvěta (výstavy, koncerty, ankety, vydávání a prodej knih atd.).

Hlavním impulsem byla snaha založit zcela novou ekologickou organizaci s pobočkami, která by se především zaměřila na řešení příčin různých závažných ekologických problémů (lokálních i globálních), nikoliv jejich důsledků, a která by také využila všech demokratických mechanismů k získání podpory veřejnosti a politiků na prosazení předkládaných alternativních návrhů k zajištění ochrany životního prostředí a přírody před škodlivými záměry a stavbami. Heslem Dětí Země je ALTERNATIVA.


Nabízíme

Děti Země v Brně ve své kanceláři nabízejí veřejnosti, studentům, novinářům, pracovníkům veřejné správy a dalším zájemcům zejména (osobní návštěvu je prosím nutné domluvit předem):
a) půjčení přes tisícovky knih a časopisů, zejména o vlivu dopravy na životní prostředí (ale také o ochraně přírody, energetice, ekofilozofii apod.), českých i ze zahraniční,
b) půjčení všech ekologických zákonů od roku 1990,
c) letáky Dětí Země a dalších ekologických sdružení a propagační materiály z jejich kampaní,
d) petiční archy proti různým ekologickým problémům,
e) kopie článků z novin a časopisů o činnosti českého ekologického hnutí od roku 1990, zejména v oblasti dopravy (od roku 1999 roztříděno do téměř třicítky dílčích dopravních témat),
f) kopie stanovisek a odborných materiálů z kampaní Dětí Země a dalších sdružení, které se zabývají dopravou (např. výstavba dálnic v ČR, dálnice D3 do Českých Budějovic, D5 u Plzně, D8 přes České středohoří, D47 na Ostravsku, různých rychlostních silnic – R43, R48, R35, dopravní kauzy v Brně, archív ankety „Ropák roku“ atd.),
g) k prodeji téměř dvacet ekologických knih a brožur o životním prostředí (např. Atomový stát), zejména o dopravě, benefičního dopravního trička za 200 Kč atd.,
h) rady a pomoc při řešení odborných dopravních a právních problémů různých kauz.Adresa:                    Körnerova 219/2
602 00 Brno (adresa pro doručování pošty)
Tel:603 574 289
E-mail:dz.brno@ecn.cz
WWW: http://www.detizeme.cz/brno


Naše kampaň:        


Ekoporadna
Ropák roku
Stan pro život
Zelená perla roku
Akce:                       Nenalezena související akce

Dokumenty:

Výroční zpráva DZ Brno za rok 2001 [rtf]

Odkazy:

Ropák roku


[zpět] [tisk...]
-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-