-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země doporučují postavit v Bílině průtah

21. února 2011
[Ústecký kraj]

O stavbě by mohlo proběhnout veřejné projednání

Děti Země ve svém vyjádření k posudku o hodnocení vlivů průtahu a obchvatu Bílinou na životní prostředí potvrdily svůj loňský názor, že pro město a přírodu v okolí může být výhodnější výstavba moderního průtahu s protihlukovými opatřeními, než východní obchvat silnice č. I/13. Stejný názor má i kraj.

Úředníci a veřejnost se mohli k oběma těmto variantám řešení tranzitní dopravy ve městě vyjádřit do dneška. Stavba v obou variantách má stát kolem tří miliard korun. Termín zahájení není jasný.

„Stejně jako ve svém vyjádření k dokumentaci EIA zpracovanou investorem, tak i nyní ve vyjádření k jejímu posudku EIA si myslíme, že průtah by byl lepším řešením, než obchvat. Zároveň jsme po krajském úřadě požadovali svolat veřejné projednání, aby se o tom ještě vedla diskuse,“ sdělil Miroslav Patrik z Dětí Země.

Podle dokumentace EIA i posudku EIA je jako reálné řešení průjezdu více než 23 tisíc aut denně Bílinou možné buď postavit východní obchvat délky 7,8 km, tak modernizovat průtah v délce 3,9 km.

„Podle nás obchvat zbytečně znehodnotí hodnotný krajinný ráz a zničí zachovalou přírodu kolem města, a to hlavně předpolí Národní přírodní rezervace Bořeň a v okolí vrchu Trupelník s údolím potoka Syčivka, i když téměř vždy doporučujeme spíše výstavbu obchvatů místo dálnic a silnic,“ upřesňuje dále Patrik.

Východní dvoupruhový obchvat šířky 11,5 metrů a délky 7,8 km má stát 2,9 miliardy korun, kdežto modernizace průtahu délky 3,9 km s protihlukovými opatřeními podél estakády výška 5-8 metrů nad současným terénem kolem 3,1 miliardy korun.

Východní obchvat je také součástí schváleného územního plánu Bíliny z roku 2002. Se zahájením obou staveb se počítá po roce 2018, ale tento údaj je podle Dětí Země nereálný, takže ho odhadují až někdy po roce 2025.

Cílem procesu hodnocení vlivů na životní prostředí je vydat stanovisko EIA, což může krajský úřad zvládnout do prázdnin letošního roku. Prozatím jsou doporučeny obě varianty, tj. buď průtah nebo východní obchvat. Celý proces byl zahájen v březnu 2007.




Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Bílina může mít lepší průtah nebo nový obchvat (TZ, 19.11.2010)

Informace o silnici I/13 s průtahem/obchvatem Bíliny:
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-