-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Studie o přijatelnosti jezu v Děčíně jsou nekvalitní

22. listopadu 2010
[Ústecký kraj]

Kanalizování Labe zbytečně likviduje cennou přírodu.

Děti Země ve svém vyjádření k dokumentaci o hodnocení vlivů uvažované stavby jezu v Děčíně na životní prostředí a k hodnocení jejího vlivu na evropsky chráněné živočichy a stanoviště upozornily, že může jít o příklad odborného selhání obou osob, které si najalo Ředitelství vodních cest ČR.

Jejich tvrzení o ekologické přijatelnosti a výhodnosti jezu jsou obecná, povrchní a leckdy bez důkazů. Děti Země proto navrhly, aby MŽP zvážilo zahájení procesu odebrání jejich odborných licencí.

„Namísto kvalitního obsahu s řádnými a logicky odůvodněnými jsme četli mnohasetstránkový bezcenný spíše „politický“ dokument plný frází a spekulací, které mnohdy popírají přírodní zákony, takže jsme MŽP doporučili, aby s oběma autory zahájilo řízení o odebrání odborné licence,“ sdělil Miroslav Patrik z Dětí Země.

Autorem dokumentace EIA je Tomáš Šikula z firmy HBH Projekt, s. r. o., která pro Ředitelství silnic a dálnic ČR za milionové částky zajišťuje přípravu silnic a mnohdy účelová ekologická hodnocení. Firma se např. podílí na silnici R52 z Brna na Vídeň kolem CHKO Pálava, R55 přes ptačí oblast u Bzence či R43 z Kuřimi na sever.

Autorem hodnocení vlivů na evropsky chráněné části přírody je Jiří Zahrádka z firmy AQ-Service, s. r. o., který však dosud nevypracoval ani jednu takovou studii. Nelze tedy objektivně posoudit, do jaké míry je odborníkem na ekologii lužních lesů a niv. Podle Dětí Země z toho, co předvedl v tomto případě, tak spíše ne.

„Náš názor na nízkou kvalitu obou těchto materiálů podpořili nezávislí odborníci, česká a saská občanská sdružení i Správa CHKO Labské pískovce,“ upozorňuje dále Patrik a dodává, že náklady na vypracování obou těchto dokumentů jsou dosud asi 3,5 miliónů korun, což se může ještě zvýšit jejich přepracováním.

V hodnocení vlivů jezu se například tvrdí, že současný stav přírody se snadnou migrací živočichů, s vysokou přírodní rozmanitostí chráněných druhů organismů a s probíhajícími plánovanými opatřeními na další zlepšení, která se provádějí buď zdarma či v desítkách miliónů korun, jsou nedostatečná a jedinou záchranou takto údajně „zdecimované přírody“ je stavba jezu za téměř pět miliard korun s „řízenou“ ochranou přírody.

„Podle najatých osob investorem jsou přírodní procesy probíhající stovky a tisíce let údajně nekvalitní, takže jim musí pomoci člověk svým rozumem, penězi a technikou,“ uvádí jako jednu z absurdit obou materiálů Patrik.

Investiční náklady na jez mají být 3,5 mld. Kč a na vodní elektrárnu s výkonem 10 MW kolem 1,4 mld. Kč, přičemž doba návratnosti má být mezi 12 až 33 lety. Po jejich dostavbě se má množství dopravovaného zboží zvýšit o 40-150 % na 0,7-1,3 miliónů tun nákladu v roce 2045. Tyto údaje považují Děti Země za zavádějící.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Plavební stupeň Děčín:

Aktivity Tomáše Šikoly:

Aktivity Jiřího Zahrádky:
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-