-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Ministerstvo dopravy tajilo údaje o dálnici D8

8. března 2010
[Ústecký kraj]

Městský soud v Praze zrušil dvěma svými rozsudky dvě rozhodnutí bývalého ministra dopravy Aleše Řebíčka, který Dětem Země odmítnul poskytnout znalecký posudek o nestabilitě průzkumné štoly tunelu Prackovice na dálnici D8 v Českém středohoří.

Soud neuznal tvrzení ministra, že si Děti Země mají tyto informace obstarat podle soudního řádu správního v soudním spise v jejich žalobě proti vydání stavebního povolení pro tento tunel a že v tomto případě zákon o právu na informace nemá přednost.

„Obě výhry u soudu jsme očekávali, protože tak nesmyslný výklad zákona o právu na informace mohli vymyslet jen ti, kdo vědomě nechtějí, aby veřejnost věděla, za co všechno se při obhajobě nezákonně zvolené trasy dálnice D8 utrácejí veřejné peníze,“ hodnotí současný stav sporu Miroslav Patrik z Dětí Země.

Ty ministerstvo v červnu 2008 požádaly o znalecký posudek prof. Ing. Jiřího Bartáka, CSc., který byl vložen do soudního spisu jejich žaloby proti vydání stavebního povolení pro tunel Prackovice.

Posudek má dokazovat, že stabilita průzkumné štoly je po dvou letech nečinnosti velmi kritická a že je tedy nutné ihned začít tunel razit a nečekat na výsledek soudního sporu o stavební povolení. Dále Děti Země chtěly znát i cenu posudku.

Ministerstvo dopravy i bývalý ministr Řebíček ovšem žádost podle zákona o právu na informace zamítli, neboť žádané informace jsou v soudním spise na Městském soudě v Praze, kde si je Děti Země mají podle zákona o soudním řádu správním okopírovat. Použití tohoto zákona má mít přednost před zákonem o informace.

„Oba rozsudky jsou velmi důležité i pro další žadatele, protože státní orgány už nebudou moci informace tajit s odůvodním, že jsou v nějakém soudním spise, kde je možné o ně podle soudního řádu správního požádat,“ upozorňuje Patrik a dodává, že už několik let nelze podobně odmítat informace z různých správních spisů, což úřady často také dělaly, aby se na několik měsíců zbavili kritiků sporných staveb.

Ministerstvo dopravy by podle Dětí Země mělo již informace poskytnout. Pokud si najde jiný důvod je znovu odmítnout, tak spor opět skončí u soudu, a půjde o další důkaz nezákonného jednání státu vůči svým občanům.

Děti Země během osmi let podaly 80 žádostí o informace, které se týkají dálnice D8. Proti jejich neposkytnutí či proti nečinnosti úřadů podaly 14 žalob. Dosud vyhrály 10 soudních sporů, 4 žaloby soudy ještě zkoumají.

Proti stavebnímu povolení pro tunel Prackovice podaly Děti Země v březnu 2008 žalobu k Městskému soudu v Praze. Ten pak na téměř dva měsíce přiznal žalobě odkladný účinek, takže stavební práce byly přerušené. Nicméně díky soudnímu znaleckému posudku o nestabilitě průzkumné štoly se od června 2008 ve výstavbě pokračuje. O žalobě Dětí Země může být rozhodnuto do prosince 2010, kdy má být tunel údajně již hotový.

Průbně dvou sporů o získání posudku o nestabilitě průzkumné štoly tunelu Prackovice a její ceně:
1) 20. 06. 2008 = Děti Země podávají dvě žádosti o informace
2) 08. 07. 2008 = Ministerstvo dopravy obě žádosti odmítá a odkazuje na soudní spis proti stavebnímu povolení
3) 20. 07. 2008 = Děti Země podávají rozklad k bývalému ministru dopravy Aleši Řebíčkovi
4) 25. 09. 2008 = ministr oba rozklady zamítá
5) 27. 11. 2008 = Děti Země zasílají dvě žaloby
6) 18. 02. 2010 = Městský soud v Praze zrušuje obě zamítavá rozhodnutí a ministerstvo má zaplatit náklady
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Tunel Kubačka na D8 v CHKO

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-