-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
První stavební povolení pro silnici R49 bylo zrušeno

5. března 2010
[Zlínský kraj]

Po dvou letech se první stavební řízení pro rychlostní silnice R4901 z Hulína do Fryštáku dostalo zase na začátek.

Ministr dopravy totiž na základě podaných rozkladů tří občanských sdružení zrušil stavební povolení pro přivaděč z Holešova na tuto silnici, které Ministerstvo dopravy vydalo v červenci 2008.

Důvodem bylo nesplnění všech podmínek územního rozhodnutí ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR. Ministerstvo pak tuto zásadní chybu nezákonně krylo, když stavební povolení vydalo.

„Silnice R49 je dalším ukázkovým příkladem důležitosti občanských sdružení, které se účastní stavebních řízení, protože mohou odhalit mnohá spojenectví státního investora a úředníků, když si vzájemně kryjí svá nezákonná jednání,“ tvrdí Miroslav Patrik z Dětí Země, který kroutí hlavou i nad dvouletou délkou rozhodování.

Chybu ve stavebním povolení objevilo Občanské sdružení Životní prostředí ze Zlína a Unie pro řeku Moravu z Brna, které upozornily, že investor před podáním žádosti o stavební povolení nezískal souhlas s nakládáním zeminy při jejím odstranění, což je jedna z podmínek územního rozhodnutí. Ministerstvo pak tuto podmínku „přepsalo“ i do stavebního povolení. To je ale nezákonné, neboť měla být už dávno splněna.

Naopak Děti Země se svým rozkladem neuspěly, když v něm namítaly, že nelze povolit žádnou stavbu do biotopů zvláště chráněných druhů organismů, pokud orgány ochrany přírody nepovolí výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle ministra ale toto rozhodnutí prý stačí získat až po vydání stavebního povolení.

„Takové názory jsou pro betonovou lobby typické, neboť dodržování zákonů na ochranu přírody je nezajímá, přestože existuje konstantní judikatura, podle které je nutné vyřešit získání výjimky již před vydáním územního rozhodnutí a případně před stavebním povolením, nikoliv až někde úplně nakonec,“ oponuje Patrik.

Podle něho je schválení silnice R49 do Zlína a dále na Slovensko dopravním omylem a finanční hladovou zdí, neboť než se v roce 2015 přiblíží k městu, tak to už by od roku 2012 mohlo být napojeno na českou dálniční síť v podobě čtyřpruhové silnice I/49 do Otrokovic, která pak skončí na jeho obchvatu jako R55.

„Je to od počátku nesmyslná stavba, která by navíc zničila Přírodní park Vizovické vrchy, kde se s dlouhými a drahými tunely nepočítá a kde jsou dopravní intenzity velmi nízké,“ konstatuje Patrik.

Průběh 2 let prvního stavebního řízení na Ministerstvu dopravy pro část silnice R4901 Hulín – Fryšták:
1) 03.12.2007 = podání žádosti ŘSD ČR
2) 17.07.2008 = vydání stavebního povolení Ministerstvem dopravy
3) 21.08.2008 = podání rozkladů Dětmi Země, Unií pro řeku Moravu a Občanským sdružením Životní prostředí
4) 02.03.2010 = zrušení stavebního povolení ministrem dopravy
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Ekoporadna

Související odkazy: 

Výstavba R49 u Hulína se nejméně o rok odsouvá (TZ = 04.08.2009)

Rychlostní silnice R49

Rozhodnutí ministra dopravy o zrušení prvniho stavebního povolení pro R4901 (02.03.2010)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-