-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Výstavba R49 u Hulína se nejméně o rok odsouvá

4. srpna 2009
[Zlínský kraj]

Ministr Slamečka přiznává vážné komplikace.

Už téměř rok žádný ministr dopravy nerozhodl o dvou rozkladech Dětí Země proti vydání dvou stavebních povolení pro silnici R4901 Hulín – Fryšták. Přitom ještě na konci září 2008 byla před krajskými volbami výstavba této silnice oficiálně za účasti politiků zahájena. Pak ale stavební práce musely skončit. Ministr Gustáv Slamečka nyní na základě stížnosti Dětí Země proti jeho nečinnosti přiznává, že o rozkladech se může rozhodnout nejdříve až v září 2009. Ovšem s nejistým výsledkem.

„Přesto ale není jasné, co skutečně až doposud bránilo ministrovi o našich rozkladech rozhodnout, neboť jsme v nich namítali obyčejné věci jako nerespektování podmínek územního rozhodnutí či překročení limitů hluku,“ upozorňuje Miroslav Patrik z Dětí Země na hlavní námitky proti stavebním povolením pro R4901.

K dosud oběma nevyřešeným rozkladům Dětí Země ze srpna 2008 a z ledna 2009 ministr Slamečka ve svém dopise ze dne 28. 7. 2009 uvádí, že jeho rozkladová komise se k nim sešla již v květnu a v červnu, ale rozhodnutí musela odložit až na září, neboť předkládací zpráva nebyla dostatečná pro jednoznačné vydání rozhodnutí.

„Jeho vysvětlení je ale nestandardní, neboť si nedovedu představit, co až tak složitého jeho úředníci a najatí externí právníci zkoumají, neboť obsah rozkladů je běžný jako u jiných silničních nebo dálničních staveb, v nichž jsme zjistili zjevné nezákonnosti,“ nevěří dopisu Patrik a myslí si, že důvody musejí být úplně jiné.

Pokud je stavební povolení vydáno v rozporu s územním rozhodnutím, stále probíhá řízení o vydání výjimky k zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů organismů na krajském úřadě ve Zlíně a podle hlukové studie s použitím francouzské metody dochází v obci Třebětice k překračování limitů hluku, pak by podle Patrika měl ministr dopravy logicky obě stavební povolení urychleně zrušit. To se mu ale zřejmě nechce a proto mlží.

„Pravé důvody jsou buď v chybějících penězích, takže se raději vše jako obvykle svede na nás, či v nemožnosti splnit hlukové limity, takže se asi budou muset dodatečně vyprojektovat a povolit protihlukové stěny,“ domýšlí Patrik reálnější důvody tak neobvyklého zdržení této stavby.

Děti Země proto aspoň doufají, že díky jejich rozkladům se pro obyvatele Třebětic konečně postaví potřebná protihluková opatření, neboť v ČR zatím nejrozšířenější německá metoda výpočtů není pro občany narozdíl od francouzské metody výhodnější. Výpočty dle druhé metody jsou totiž vyšší, takže je vyšší i jistota splnění limitů.

V roce 2010 stát plánuje silnici R4901 Hulín – Fryšták rozestavět za 1,7 mld. Kč, přitom podle Dětí Země jde o dopravně zcela zbytečnou a ekologicky nevhodnou silnici. Jediným důvodem je politický zájem betonové lobby a lokálních politiků. Legální zahájení výstavby, pokud k němu dojde, lze očekávat spíše až na jaře 2011.

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Ekoporadna

Související odkazy: 

Zahájení výstavby R4901 je jen předvolební maškaráda (TZ = 02.10.2008)

Chaotické financování dopravních staveb pokračuje (TZ = 31.07.2009)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-