-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Odstavnému nádraží v Brně hrozí finanční potíže

21. května 2009
[Jihomoravský kraj]

Podle tvrzení brněnského magistrátu z dubna 2006 se odstavné nádraží za 2,87 miliardy korun, proti kterému veřejnost nikdy nevznesla žádné zásadní námitky, mělo stavět od prosince 2006 do května 2009. Ovšem jako obvykle u podobných velkých dopravních staveb, tak i zde se politici a jejich odborníci ve svých odhadech silně mýlili, neboť termín se odsouvá až o rok na květen 2010 a navíc stavbě může chybět téměř půl miliardy korun. Podle Dětí Země je to důsledek špatného plánování a nezodpovědnosti.

„Tento případ je typickou ukázkou toho, že zpoždění dopravních staveb nezpůsobují až tak účastnící řízení, ale viníkem bývá špatná odborná příprava investorů a populismus politiků, kteří mnohdy neznají schvalovací procesy, nemají představu o způsobu financování a ani o technologii výstavby,“ tvrdí Miroslav Patrik z Dětí Země, který se sledováním dopravních staveb v ČR systematicky zabývá.

Samotná výstavba odstavného nádraží byla přitom nakonec zahájena až v říjnu 2007, aniž se na veřejnosti objevily nějaké vážné potíže, takže každý očekával, že termín dostavby v květnu 2009 je stále reálný. Nyní ale investor Správa železniční dopravní cesty, s. o. z Olomouce sám přiznává, že sdružení Brněnský drak, jehož členy jsou OHL ŽS, a. s. a SKANSKA, a. s., dostaví nádraží o rok později. A to nemusí být poslední termín.

„Jakékoliv nyní uváděné brzké termíny o zahájení výstavby samotného odsunovaného nádraží za více než 25 miliard korun je pak nutné považovat jen za mediální folklór nedůvěryhodných osob,“ myslí si dále Patrik.

Odstavnému nádraží navíc ještě hrozí riziko nedostatku 454 milionů korun, jak vyplývá ze zápisu z jednání Výboru a Dozorčí rady SFDI o jeho rozpočtu ze 17. března 2009. 1) Další jihomoravskou velkou dopravní stavbou bez peněz je i silnice R52 Pohořelice – Mikulov, kterou chtějí někteří politici rozestavět ještě letos. 2)

„Nedostatek peněz bývá jedním z hlavních důvodů, proč se příprava a výstavba velkých dopravních staveb v ČR zpomaluje a nikoliv účast veřejnosti ve správních řízeních či soudní spory, přičemž toto riziko i odsunovanému nádraží, neboť nesplňuje podmínky získání peněz z Operačního programu Doprava,“ upozorňuje Patrik.

I když Děti Země v únoru uspěly u soudu se svou žalobou proti špatně určené náhradní výsadbě za vykácení 476 ks dřevin v říjnu 2007 na místě odstavného nádraží, ani po dvou měsících nevydala MČ–jih nové rozhodnutí, přestože vysázení téměř tisícovky dřevin je se starostou Josefem Haluzou již dávno domluvené. 3)

Důležité odkazy a internetové stránky:

1) Zápis z jednání Výboru a Dozorčí rady o rozpočtu SFDI (17.03.09, rtf)
https://aa.ecn.cz/img_upload/0e368c428386e437f54a09ef37ee14eb/TZ0909_odstav_2_P.rtf
2) Stát nemá peníze, chce zastavit 300 dopravních staveb
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/doprava/clanek.phtml?id=637834
3) Soud uznal žalobu Dětí Země proti odstavnému nádraží (TZ, 25.02.09)
http://www.detizeme.cz/zprava.shtml?x=2149796
4) koalice Nádraží v centru
http://www.nadrazivcentru.cz

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-