-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Zahájení výstavby plavebního stupně Přelouč se odkládá

27. února 2007
[Pardubický kraj]

Ačkoliv se nový plavební stupně Přelouč intenzivně připravuje už osm let, stále se zahájení jeho výstavby oddaluje, neboť Ředitelství vodních cest ČR se nedaří získat všechna rozhodnutí. Podle jeho úvah z roku 2005 měl být dokončen letos, loni zase uvádělo, že letos se stavba teprve zahájí.

Ani toto tvrzení nemusí být konečné, neboť dosud nebylo pravomocně vydáno ani jedno stavební povolení. Nakonec možná investor za pár týdnů zjistí, že bude muset začít uvažovat o jiných způsobech splavnění Labe a celý předdimenzovaný projekt za 1,5 miliardy korun zastavit.

„Výstavba kanálu v předložené podobě je pro nás zcela nepřijatelná, neboť má procházet územím Slavíkových ostrovů s více než šedesáti chráněnými druhy rostlin a živočichů, včetně druhů chráněných i Evropskou unií,“ uvedl Miroslav Patrik z Dětí Země.

Dále připomněl, že od května 2004 leží u Evropské komisi stížnost Ekologického právního servisu proti této stavbě, od března 2005 pak u Nejvyššího správního soudu kasační stížnost proti vydání rozhodnutí o zásahu do vodního toku a nivy řeky Labe a od února 2006 u Krajského soudu v Hradci Králové žaloba Dětí Země a Svobody zvířat Hradec Králové proti vydání územního rozhodnutí.

Investorovi nyní stále ještě chybí pět důležitých rozhodnutí tří orgánů ochrany přírody k zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Přitom už teď je například zřejmé, že rozkladová komise ministra životního prostředí 19. ledna 2007 doporučila jedno z těch nejdůležitějších nevydat.

„Jak vyplývá ze závěrečných zpráv pracovníků České zemědělské univerzity, tak se na nových náhradních lokalitách nedaří zvýšit populaci obou evropsky cenných modrásků, což by měla být základní podmínka pro zahájení stavby,“ upozorňuje dále Michael Kousal ze Svobody zvířat Hradec Králové.

Navíc na konci ledna 2007 vyzvalo třicet českých ekologických sdružení nadnárodní společnost SKANSKA se sídlem ve Švédsku, aby se zasadila o odstoupení své dceřinné společnosti Skanska DS, a. s. v ČR od realizace tohoto kontroverzního projektu. Pokud je firemní politikou podle jejich slov skutečně ochrana životního prostředí a přírody, měla by tak učinit. Jinak jde o prázdná slova.

Bude zřejmě nezbytné, aby ŘVC ČR přišlo s jiným způsobem splavnění Labe tak, aby Slavíkovy ostrovy nebyly zlikvidovány. Buď by mohly lodě plout korytem řeky nebo kanálem po levém břehu. V každém případě by měly být sníženy parametry potřebné hloubky – nejlépe 140 cm po dobu 345 dní v roce jako je tomu u jezu v Děčíně a ne 2,8 metrů prohrábkami a 3,5 metrů v plavebním kanálu délky 3,15 km.

Důležité kontakty:

Svoboda zvířat Hradec Králové: předseda Michael Kousal – mobil 776 896 701
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Ekoporadna

Související odkazy: 

Plavební stupeň Přelouč u EPS

Plány na výstavbu stupně Přelouč u ŘVC ČR
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-