-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Peníze na cyklostezky v Praze – částečný úspěch

25. března 2003
[Praha]

Výbor dopravy pražského zastupitelstva požaduje v rámci úprav rozpočtu v kapitole Doprava přidělení 20 milionů korun na cyklostezky. Děti Země to považují za úspěch vzhledem k tomu, že položka Cyklistické stezky byla původně z letošního rozpočtu zcela vypuštěna. Návrh výboru dopravy však musí ještě schválit rada a zastupitelstvo na své červnové schůzi.

Děti Země po zjištění, že v rozporu s předvolebními sliby všech politických stran nebylo v podzimním návrhu rozpočtu na letošní rok na stavbu cyklostezek vůbec pamatováno, požadovaly v rámci své kampaně Pomozme cyklistice v Praze na stavbu stezek přidělení alespoň 20 milionů korun. „Z tohoto pohledu to považujeme za úspěch, ale do rozvoje cyklistické dopravy je potřeba investovat podstatně více i vzhledem k její zcela zanedbatelné podpoře ze strany města v minulých letech. Navíc nevíme, zda toto navýšení bude vůbec schváleno,“ říká Vojtěch Toman z Dětí Země. Během projednávání změn rozpočtu výborem dopravy se znovu ukázalo, že zastupitelé význam cyklistické dopravy zcela podceňují a v rozporu se zkušenostmi z jiných měst ji neuznávají jako alternativní a důležitý způsob přepravy. „Zastupitelé používají výrazy jako ‚šlehačka na dortu‘ a opakují, že to pro ně není priorita a že stezky si mají stavět jednotlivé městské části samy,“ dodává Toman.

Radní pro dopravu Radovan Šteiner si nechal od Ústavu dopravního inženýrství vypracovat stav připravenosti jednotlivých projektů. Z něj vyplynula možnost proinvestovat v letošním roce zmíněných 20 milionů korun. Děti Země společně s dalšími organizacemi (Oživení, Cyklistika a energie budoucnosti, Partnerství) zatím připravily vlastní materiál nazvaný Návrh nutných opatření pro rozvoj cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy v roce 2003. Z něj vyplývá možnost prostavět v letošním roce až 40 milionů korun. Zároveň je nutné připravovat projektovou dokumentaci, aby bylo možno stezky stavět i v dalších letech. „Celkově by bylo třeba ještě v tomto roce investovat až 60 milionů korun, aby se dalo říct, že zastupitelé cyklistickou dopravu podporují, jak před volbami slibovali,“ doplňuje Marek Drápal z Dětí Země. Výbor požaduje navýšení rozpočtu kapitálových výdajů celkem o více než 2 miliardy, z tohoto navýšení činí předpokládané výdaje na cyklostezky necelé jedno procento.


kontakty:
Ing. Vojtěch Toman, Děti Země,
email: dz.praha@seznam.cz, tel.: 606 566 368
Radovan Šteiner, radní pro dopravu,
email: Radovan.Steiner@cityofprague.cz, tel.: 236 002 321, 236 002 341
Ing. František Laudát, předseda výboru dopravy,
email: Frantisek.Laudat@cityofprague.cz

Související kampaň: 


Pomozme cyklistice v Praze

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-