-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

O cyklistice v Praze, Radlické radiále a městských strážnících

22. února 2003
[Praha]

Děti Země - Praha ve spolupráci s dalšími organizacemi připravily Návrh nutných opatření pro rozvoj cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy v roce 2003. Ten obsahuje seznam hotových, již dříve připravených projektů, které je možno okamžitě začít stavět, a dále seznam prioritních úseků, pro které je nutné začít připravovat realizační projekty. Kromě vyčlenění dostatečné finanční částky navrhujeme též zřídit funkci cyklistického koordinátora (což doporučuje i Evropská komise) a ustavit komisi Rady Magistrátu pro cyklistickou dopravu s dostatečnými pravomocemi a účastí veřejnosti. Podle našich zjištění je možné v tomto roce skutečně prostavět až 40 milionů korun. Příprava projektů nových důležitých stezek si vyžádá dalších asi 20 milionů korun. V letošním rozpočtu určeném na pražskou dopravu jde o zanedbatelnou částku (0,5 %). Přesto nebyla na stavbu cyklostezek v rozpočtu vyčleněna ani koruna!

Radní pro dopravu Radovan Šteiner později přislíbil, že peníze na cyklostezky budou vyčleněny při tzv. rozpočtové změně, kterou měl projednávat výbor dopravy magistrátu 20. února. Námi připravené návrhy (včetně mapových podkladů) jsme proto s předstihem předali radnímu Šteinerovi během schůzky 18. února. Dozvěděli jsme se, že si pan radní od Ústavu dopravního inženýrství, do jehož kompetence patří i výstavba cyklostezek, ale který v tomto směru nevyvíjí téměř žádnou činnost, nechal vypracovat zprávu, jaký obnos je možné letos proinvestovat na cyklostezky. Nejenže tento materiál uvádí sumu pouhých 20,7 milionů korun a neobsahuje vůbec žádné požadavky na finance na přípravu projektů pro další léta, ale navíc obsahuje i chybné údaje. Např. pro úsek v Praze - Petrovicích je požadováno 5 mil. Kč, podle našich zjištění však již Praha 10 peníze na tento úsek získala (3 mil. Kč, které by měly postačit), stavět však stejně nelze, neboť jsou tam jisté nevyřešené spory s restituentkou žijící v Kanadě. Neboť tento materiál nepředpokládá přípravu nových projektů, nebylo by navíc možné v dalších letech nic stavět!

Naše návrhy jsme chtěli přednést na zmíněném zasedání výboru dopravy, které mělo projednávat změny v rozpočtu na letošní rok v kapitole doprava. S překvapením jsme se až na místě dozvěděli, že prý Technická správa komunikací nedodala podklady a proto se místo rozpočtové změny projednávala například příprava stavby Radlické radiály, která bude stát minimálně 9 miliard korun a v tunelech bude mít nebezpečný sklon, který odporuje normám! Již se také objevily úvahy, jak na tyto nebezpečné úseky, na kterých je vyšší nebezpečí havárie, získat výjimku, aby je bylo možno postavit i přes toto nebezpečí! Rozpočtovou změnu bude tedy výbor projednávat až na svém dalším zasedání 20. března.

Že to mají cyklisté v Praze opravdu těžké, dokázala i reakce městského strážníka, který hlídá před vchodem na Magistrát. Když jsme chtěli zamknout kola ke stromu, který roste před budovou, neboť žádný stojan na kola v blízkosti není, obořil se na nás, že prý ničíme městskou zeleň (proboha, čím???) a že si ta kola máme dát na nějaké parkoviště pro kola (svatá prostoto!).

(vt)


Související kampaň: 


Za udržitelné řešení dopravy v Praze
Pomozme cyklistice v Praze

Související odkazy: 

Náš návrh rozpočtu na cyklistiku na rok 2003

Jak budeme jezdit zítra
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-