-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Informace o činnosti pražské pobočky

16. února 2003
[Praha]

Pražská pobočka Dětí Země se v poslední době zabývá hlavně cyklistickou dopravou. Možná jste zaregistrovali, že nově zvolení zastupitelé rychle zapomněli na své předvolební sliby a v rozpočtu hlavního města na letošní rok nevyčlenili na stavbu cyklostezek ani korunu! Radní pro dopravu Radovan Šteiner těsně před tím v Respektu sliboval podporu cyklistické dopravě v řádu "desítek milionů korun ročně". Později médiím řekl, že peníze na cyklostezky budou vyčleněny při tzv. rozpočtové změně, kterou bude projednávat výbor dopravy 20. února, a dodal: "Musím zjistit aktuální stav. Ale pokud už je něco vyprojektováno a připraveno k realizaci, tak proč by se nemělo začít stavět?"

Děti Země proto ve spolupráci s dalšími organizacemi (Oživení, Cyklistika a energie budoucnosti, Partnerství) připravily seznam hotových, již dříve připravených projektů, které je možno okamžitě začít stavět, a dále seznam prioritních úseků, pro které je nutné začít připravovat realizační projekty. Podle těchto odhadů je možné v tomto roce prostavět až 40 milionů korun. Příprava projektů nových důležitých stezek si vyžádá dalších asi 20 milionů korun. Je nutné si uvědomit, že se pohybujeme v řádu promile částky, která byla v letošním rozpočtu vyčleněna na pražskou dopravu! Jedná se tedy o zcela zanedbatelnou částku, zvláště uvážíme-li potenciál cyklistiky při řešení dopravních problémů.

Námi připravené návrhy (včetně mapových podkladů) předáme během schůzky 18. února radnímu Šteinerovi (na schůzku domluvenou na 13. 2. bez omluvy nedorazil).

Že bude nutné začít masivně podporovat rozvoj cyklistiky, potvrdil i výbor životního prostředí Magistrátu, když na svém posledním zasedání stanovil za cíl zvýšení podílu cyklistické dopravy ze současných 2 % na 4 % do konce tohoto volebního období z důvodu zlepšení kvality ovzduší v Praze. Naše návrhy jsou též plně ve shodě se Zásadami dopravní politiky hl. m. Prahy z roku 1996, potvrzenými na lednovém zasedání výboru dopravy.


Související kampaň: 


Pomozme cyklistice v Praze

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-