-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země chtějí v Praze 20 milionů na cyklostezky

12. prosince 2002
[Praha]

Budou v Praze cyklostezky nebo šlo jen o předvolební sliby, které zastupitelé nehodlají dodržet?

Počátkem týdne předaly Děti Země otevřený dopis pražskému radnímu pro oblast dopravy Radovanu Šteinerovi. Požadují v něm vyčlenění necelých 20 milionů korun v rozpočtu hlavního města na výstavbu cyklostezek v příštím roce. V návrhu rozpočtu na příští rok, který má Zastupitelstvo schvalovat 19. prosince, totiž nejsou na cyklistiku vyčleněny žádné prostředky. Přitom na letošní rok bylo v rozpočtu na výstavbu cyklostezek určeno 10,7 mil. korun, z nichž však byly proinvestovány pouhé 2 mil. korun. "Požadujeme přidělení rozpočtových prostředků v minimálně stejné výši jako v loňském roce plus oněch neproinvestovaných 8,7 mil. z letošního roku. Celkem tedy alespoň 19,4 mil. korun, což představuje méně než 0,2 % prostředků, které město v příštím roce hodlá utratit na dopravní stavby," prohlásil Vojtěch Toman ze sdružení Děti Země.

Cyklistická doprava je v Praze dlouhodobě podfinancována, neboť v předchozích letech byly investované prostředky z městské pokladny minimální, v letech 1999 a 2000 dokonce nulové. Možnost pohybovat se po městě na kole bezpečně a pohodlně, jako je tomu v jiných evropských i některých našich městech, prakticky neexistuje. Potenciál cyklistiky pro ulehčení kritické dopravní situace v Praze je přitom značný, což dokládá i průzkum Ústavu dopravního inženýrství z jara letošního roku. V něm 28 % dospělých obyvatel Prahy uvedlo, že by do práce či do školy jezdili na kole, kdyby pro to v Praze existovaly podmínky. Od letních povodní, kdy byl přerušen provoz metra, lze v ulicích pozorovat neobvykle mnoho cyklistů, kteří jsou však nuceni jezdit v hustém pražském provozu a každou chvíli riskovat zranění či smrt pod koly často neohleduplných a neukázněných motoristů. Proto je nutné v centru budovat pro cyklisty bezpečné cyklostezky. "Uvidíme, zda to politici myslí s podporou cyklistiky vážně, či jen před volbami lákali voliče, proto jsme náš požadavek na vyčlenění financí předali i všem ostatním zastupitelům," dodal Toman v narážce na sliby, které měly prakticky všechny strany ve svých volebních programech.


Příloha:
Otevřený dopis radnímu pro oblast dopravy panu Radovanu Šteinerovi

V Praze 9. 12. 2002

Vážený pane Šteinere,
nejprve mi dovolte Vám pogratulovat ke zvolení do Zastupitelstva a Rady hl. města Prahy a popřát Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci. Velmi jsme uvítali, že ODS, za kterou jste kandidoval do voleb, klade ve svém programu velký důraz na podporu veřejné dopravy a omezování individuální automobilové dopravy v centru města. I všechny ostatní ve volbách úspěšné strany měly toto řešení ve svých volebních programech. V mnoha programech byla výslovně zmiňována podpora cyklistiky. Proto nás nepříjemně zaskočilo zjištění, že v návrhu rozpočtu města na příští rok zcela chybí položka zaměřená na podporu cyklistické dopravy. Je to o to překvapující, že cyklistika v Praze je dlouhodobě výrazně podfinancována, když přidělované finanční prostředky byly v uplynulých letech velmi nízké, dokonce v letech 1999 a 2000 nulové. Proto nebyl splněn základní předpoklad Usnesení RZHMP č. 323 z roku 1993 vybudovat základní systém cyklistických tras v Praze v délce 400 km. Do dnešního dne jich bylo realizováno jen necelých 50 %. V roce 2001 investovalo město 10 mil. Kč a v letošním roce byly redukovány finanční prostředky na realizaci cyklistických tras z původně přidělených 10,7 mil. Kč na pouhé 2 mil. Kč celkem!

Z těchto důvodů Vás naléhavě žádáme o přidělení rozpočtových prostředků na podporu cyklistické dopravy alespoň ve stejné výši, jaká byla plánována na letošní rok (tj. 10,7 mil. Kč). Vzhledem k dlouhodobému podfinancování cyklistiky a ke škodám, které utrpěla cyklistická infrastruktura během letošních povodní, je třeba navíc investovat oněch 8,7 mil. Kč, které nebyly letos na cyklistiku oproti původnímu předpokladu použity. Těchto celkem 19,4 mil. Kč však představuje pouhých maximálně 0,2 % městského rozpočtu na dopravu na letošní rok, což jistě není mnoho, uvážíme-li potenciál, kterým může cyklistika pomoci dopravní situaci v Praze, a dále její zdravotní a ekonomické přínosy, jak dokazují četné příklady ze zahraničí.

Pevně věříme, že v souladu se Zásadami dopravní politiky hlavního města Prahy v rozpočtu vyčleníte výše zmíněné prostředky a alespoň částečně tak zmírníte dlouhodobou nerovnováhu ve financování cyklistické dopravy, která je nedílnou součástí moderních evropských měst a zdravého životního stylu. Hlavně tím však jistě potěšíte oněch 28 % dospělých obyvatel Prahy, kteří letos na jaře v průzkumu provedeném Ústavem dopravního inženýrství uvedli, že by do školy nebo do práce jezdili vícekrát týdně na kole, kdyby pro to byly "ideální" podmínky. Ideální podmínky vzhledem k dosavadní minimální pozornosti věnované cyklistické dopravě v Praze ještě dlouho nebudou, navrhované finanční prostředky však mohou alespoň částečně zmírnit neutěšené podmínky pražských cyklistů, denně dojíždějících do zaměstnání či do školy.

Za Děti Země - Praha
Ing. Vojtěch Toman

P.S.: Děti Země - Praha jsou připraveny Vám pomoci při rozvoji a propagaci cyklistiky v Praze

kontakt:
Děti Země - Praha
dz.praha@seznam.cz
www.detizeme.cz/praha

Na vědomí: všem členům Zastupitelstva hl. m. Prahy, zástupcům médií

Související kampaň: 


Pomozme cyklistice v Praze

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-