-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Vzácné jeřáby české v trase dálnice D8 byly vykáceny

9. prosince 2002
[Ústecký kraj]

Ústecká Česká inspekce životního prostředí hledá od října viníka, který v místě plánovaného severního portálu tunelu Prackovice na dálnici D8 v chráněné krajinné oblasti České středohoří nezákonně zlikvidoval čtyři stromy kriticky ohroženého jeřábu českého. O zásahu do jejich biotopu spolu s dalšími zvláště chráněnými druhy rostlin a živočichů právě probíhá řízení o povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny, které se tak zkomplikovalo. Děti Země doporučují výjimku ze zákona nepovolit a spíše tyto biotopy ochránit výstavbou tunelu minimální délky 3,35 km.

„Výskyt jeřábů v trase dálnice byl odborníky potvrzen až letos v květnu, ale už na konci srpna jsme při náhodné pochůzce zjistili, že byly vykáceny spolu s dalšími mladými stromky v jejich okolí,“ uvedl Miroslav Patrik z Dětí Země, které tuto skutečnost oznámily odboru ochrany přírody na MŽP (telefon 267 122 512).

Je totiž velkou otázkou, zda jejich odstranění bylo někým záměrně objednané nebo jde o selhání činnosti Správy CHKO České středohoří, která zajišťuje ochranu přírody na tomto území. Oficiální výsledky šetření ČIŽP v Ústí nad Labem (telefon 475 501 226) ještě Děti Země zatím nemají k dispozici. „Doufáme, že tento čin bude aspoň potrestán pokutou,“ míní Patrik.

Podle Pavla Douchy z Ekologického právního servisu se však předmět správního řízení o povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny výrazně nemění, protože se zkoumá nejenom zásah do konkrétních jedinců zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, ale také do jejich prostředí. Výjimka ze zákona se nyní vede na celkem tři chráněné druhy rostlin, včetně jeřábu, a na dvanáct druhů živočichů. Tento počet se ale může ještě zvýšit.

Jeřáb český se na celém světě vyskytuje v počtu téměř devíti set kusů pouze v osmnácti lokalitách Českého středohoří a podle naší legislativy patří mezi kriticky ohrožené stromy. Jejich počty jsou negativně ovlivňovány hlavně okusem zvěře, požíráním hmyzu, oxidy dusíku a nedokonalým zmlazením.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-