-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

O kritické dopravní situaci v Praze

19. listopadu 2002
[Praha]

V krátkém období po ničivých povodních se v důsledku uzavírek snížil počet jízd osobních automobilů v pražských ulicích na minimum. Většina lidí dala přednost mnohonásobně posíleným tramvajovým a autobusovým linkám, v ulicích se objevilo nebývalé množství cyklistů a pěších. Vznikly vyhrazené pruhy pro autobusy, do centra se dalo vjet jen na zvláštní povolení. Zdálo se, že si pražští zastupitelé uvědomují obrovský potenciál veřejné a cyklistické dopravy a že by se Praha mohla zařadit po bok moderním evropským městům, ve kterých je automobil spíše nepříliš vítaným hostem.

Současná kritická dopravní situace v Praze ale ukazuje, že k tomuto stavu máme zatím dost daleko. Odpovědné orgány neustále kladou největší důraz na lepší průjezdnost pro individuální automobilovou dopravu, o čemž svědčí i desetitisíce vydaných “výjimek” pro vjezd do centra města, opětovné zrušení vyhrazených pruhů pro autobusy a přetrvávající tolerance k porušování předpisů motoristy. Praha se tak stala opět neprůjezdnou a přeplněnou automobily. Na mnoha místech automobily blokují průjezd tramvajím a většina je opět omezována sobeckou menšinou.

Dále je zcela podceňován potenciál, kterým může katastrofální situaci v Praze pomoci cyklistická doprava. Vedle přínosů pro naše zdraví a kondici a nulových ekologických dopadů jsou po záplavách jízdní kola v mnoha částech města rychlejší než auta i MHD. Jízdní kolo zabere také podstatně méně místa než automobil – na jednom parkovacím místě může pohodlně stát až 12 bicyklů. Navíc cyklisté představují zanedbatelnou hrozbu pro chodce a v mnoha evropských městech vede zlepšení možností pro cyklistiku ke zvýšení obratu obchodů. Město však poprvé investovalo do rozvoje cyklistiky teprve v roce 2001 a to částku pouhých 10 mil. Kč (0,08 % městského rozpočtu na dopravu). Ústav dopravního inženýrství Praha letos na jaře provedl průzkum zájmu o různé druhy cyklistiky mezi tisícem dospělých respondentů. Z nich 28 % odpovědělo, že by na kole jezdili do práce a do školy, kdyby pro to byly “ideální” podmínky. Nezbývá než doufat, že Magistrát přehodnotí dosavadní priority a přestane podporovat menšinu (automobilisté) a začne se více věnovat veřejné, pěší a cyklistické dopravě.

Děti Země Praha se budou v nejbližším období zabývat problematikou dopravy v Praze a budou vyvíjet tlak na nově zvolené zastupitele, aby vytvářeli lepší podmínky pro veřejnou dopravu a zlepšovali otřesné podmínky pražských cyklistů. Tyto podmínky se budeme snažit zlepšovat i konkrétní prací v terénu, např. odstraňováním překážek na cyklostezkách, které je znehodnocují (přerostlé větve, chybějící nájezdy na obrubník apod.). Není-li Vám doprava v Praze lhostejná a chcete-li nám pomoci, kontaktujte nás (dz.praha@seznam.cz). Pravidelné schůzky pražské pobočky se konají každou první středu v měsíci v prostorách Zeleného kruhu, Lublaňská 18, Praha 2.


Související kampaň: 


Za udržitelné řešení dopravy v Praze

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-