Děti Země opět v Sadské

N y m b u r k (sch) - Na neděli 2. srpna připravuje ekologická iniciativa Děti Země další protestní akci proti plánované výstavbě kempu v prostoru slepého ramene Labe u Sadské. "Zatím jsme neshledali žádný zákonný důvod, který by stavbě bránil," řekl včera vedoucí stavebního úřadu v Sadské Jan Homola, "v navážení zeminy proto pokračujeme. Současně se pracuje i na hydrogeologickém průzkumu. Investor zadal nezávislé firmě zpracování zoologického průzkumu. Naprostá většina občanů v Sadské se stavbou souhlasí. Vyřešila by jim zásobování pitnou vodou, to je tady v současné době velký problém."
Podle Mileny Filipové, pracovnice ochrany přírody referátu životního prostředí Okresního úřadu Nymburk, bude velice důležitý výsledek posudku stavby na životní prostředí. Ze zákona je povinnen zadat jeho zpracování investor akce. Zeminu budou pracovníci ACHP Městec Králové navážet asi ještě týden. "Do Sadské vozíme ekologicky čistý materiál ze stavby metra v Praze-Stodůlkách," řekl vedoucí ze střediska dopravy ACHP Městec Králové Petr Šmejkal. "Za dva dny minulé blokády skládky členy ekologické iniciativy Děti Země vznikla našemu podniku škoda 129 000 Kčs. Chceme, aby nám ji někdo nahradil, i když nemáme zájem vyvolávat soudní spory."
MF DNES, 30. 7. 1992

PROHLÁŠENÍ DĚTÍ ZEMĚ K ČLÁNKU V MLADÉ FRONTĚ DNES
Tímto prohlášením pro tisk reagujeme na článek v Mladé frontě Dnes z 30. července 1992 "Děti Země opět v Sadské". Naše akce v neděli 2. srpna 1992 bude mít komornější charakter než byla blokáda vjezdu na skládku od 12. do 17. června tohoto roku. K opakování blokády zatím nehodláme přistoupit, protože materiál je navážen v daleko menším množství a pouze na těleso skládky. Není zatím zavážena zachovaná východní část slepého ramena Labe a o to nám jde. CO s navezeným materiálem udělá město v případě, že nebude možné ho nechat ani na skládce, ani jím zahrnout slepé rameno, je jeho věc. To však ukáže, jak doufáme, studie vlivu stavby Eurocampu na životní prostředí, kterou musí investor opatřit.
není nám známo, že by se město příliš snažilo opatřit si finanční prostředky na vodovod jinak, než obětováním slepého ramene Labe pro výstavbu Eurocampu. Ale o tom všem se hovořilo na tiskové konferenci pořádané časopisem Nika 29. července, na které nikdo z Mladé fronty Dnes nebyl. Chápeme proto, že tyto informace nejsou v článku obsaženy.
Až do 17. června 1992 navážela auta ACHP Městec Králové materiál ze stavby pražského metra do prostoru bývalé skládky na základě územního rozhodnutí, které tehdy ještě nenabylo právní moci -- tedy nelegálně. Město Sadská dostalo v podstatě za poškození přírody slepého ramene 3. 7. 1992 pokutu ve výši 20 tisíc Kčs, proti které se odvolalo. Zástupci jak firmy Eurosa, tak města měli možnost novinářům své počínání vysvětlit na zmíněné tiskové konferenci, kam byli pozváni, ale nedostavili se.
Děti Země

Text: Jiří Řehounek; Webové zpracování: Honza Šípek; poslední aktualizace 20. března 2000
Hlavní stránka Dětí Země