-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz >
OK

Velkochovy hospodářských zvířat


Cílem této kampaně je:

  • prosazovat zlepšení životních podmínek zvířat ve velkochovech

  • kontrolovat dodržování platných právních předpisů upravujících podmínky provozu velkochovů

  • usilovat o snížení negativních dopadů živočišné zemědělské produkce na životní prostředí (např. prosazováním používání nejlepších dostupných technologií)

  • podporovat alternativy k velkochovům - zejména domácí chovy, bio chovy a snížení spotřeby živočišných potravin
Inspiraci pro tuto kampaň jsme získali během řešení známého případu velkokapacitní drůbežárny ve Velkém Malahově, kdy se ukázalo, že dodržování platných předpisů pro chov zvířat není ani zdaleka samozřejmostí.

Životní podmínky hospodářských zvířat ve velkochovech se i přes dílčí legislativní změny zlepšují jen nepatrně.

V naší kampani se účastníme správních řízení a dalších rozhodovacích procesů v souvislosti s výstavbou nových nebo rekonstrukcí starých velkochovů. Monitorujeme dodržování zákonů, prosazujeme účinná opatření, žádáme informace, řešíme konkrétní kauzy, připravujeme podněty.

P O B O Č K Y zapojené do kampaně:
Děti Země - Plzeň 
-
30.1.2007 - Děti Země - Plzeň
V Králově u Uherského Brodu se chystá nezákonné rozšíření drůbežárny
[Zlínský kraj]
Děti Země požadují, aby krajský úřad nařídil důkladné posouzení záměru, který hraničí s týráním zvířat
17.1.2007 - Děti Země - Plzeň
Děti Země připravují v Klatovech večer o drůbeži
[Plzeňský kraj]
Na programu je promítání filmu Slepičí úlet a beseda o současných velkochovech drůbeže
16.1.2003 - Děti Země - Plzeň
Mnohaletý spor o drůbežárny na Domažlicku končí!
[Plzeňský kraj]
Investor dnes podepsal s odpůrci smlouvu o snížení kapacity farem
Předchozí | 1 | 2 | 3

Kampaně programu VĚC VEŘEJNÁ
HLAVNÍ kampaň:
Ropák roku
-
OSTATNÍ kampaně:
Ekoporadna
Kampaň za odstranění nelegálních billboardů [skončeno]
Ochrana ovzduší
- Rizikové chemikálie v domácnostech
Svobodní jako ptáci?!
Velkochovy hospodářských zvířat
Zelená perla
-
Související akce Nyní nemáme související akce

Kalendář akcíVŠECHNY AKCE
-
Související dokumenty
 Stavby pro hospodářská zvířata v praxi - welfare
- starší a ne již zcela aktuální brožura Dětí Země o požadavcích na velkochovy hospodářských zvířat [pdf, vel. 2,2 MB]

Související odkazy
České biopotraviny - kampaň Hnutí Duha související s velkochovy zvířat

Nadace na ochranu zvířat

Petize za bezbolestné označování zvířat

Společnost pro zvířata

Svoboda zvířat - organizace na ochranu zvířat
-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-