na hlavní stránkudomů
Děti Země
Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 48/50, 602 00 Brno
tel/fax: 545 210 393
mobil: 603 574 289
e-mail: dz.brno@ecn.cz
Den bez aut v ČR - 22. září 2007
Patnáctý ročník vyhlašují Děti Země,
partnery jsou České dráhy, a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s. o.

Opatření magistrátu ke zklidňování pražské dopravy jsou neúčinná

[ 12. 09. 2007 ]

Tisková zpráva iniciativy Auto*Mat ze dne 12. září 2007

PRAHA – Za formální a neúčinný označila platforma Auto*Mat plán Týdne mobility (1) v Praze. Tuto akci vyhlašuje Evropská komise. Každé město, které se k ní připojí, musí podepsat Evropskou chartu a zavázat se k trvalým opatřením na zlepšení dopravy. V centru Londýna tak letos natrvalo uzavřou jednu ulici pro auta, Kodaň usiluje o celkové zklidnění dopravy, Budapešť staví parkoviště Park&Ride (2). Pražský magistrát ale dopravní problémy metropole neřeší účinně (3). Primátor Pavel Bém před rokem sliboval omezování provozu v centru a postupnou přeměnu vltavského nábřeží v pěší korzo (4). K tomu dodnes nedošlo.

„Magistrát prohlašuje za trvalá opatření projekty, které jsou pro zlepšení dopravní situace v Praze marginální,“ říká mluvčí Auto*Matu Michal Křivohlávek. V rámci Evropského týdne mobility v roce 2005 Praha jako trvalé opatření otevřela středisko pražských dopravních staveb, kde se návštěvník dozví podrobnosti o projektech na rozvoj veřejné dopravy stejně jako plánech nových tunelů a dálnic pro auta. Loni pak bylo trvalým opatřením zřízení 600 metrů dlouhé cyklostezky mezi Barrandovem a Krčí, tedy daleko od centra, v němž jsou dopravní problémy způsobené automobily nejhorší. „Letos je to podobné. Novou cyklistickou stezku mezi Modřany a Zbraslaví, jejíž otevření Praha plánuje, samozřejmě vítáme. Tato trasa má ale pouze rekreační význam, její hodnota z hlediska dopravy ve městě je minimální,“ vysvětluje Křivohlávek.

Auto*Mat kritizuje také heslo, zvolené magistrátem pro letošní kampaň – 'Za bezpečnost silničního provozu'. Evropský týden mobility má vést ke zklidňování automobilové dopravy, nikoliv k provozu, vysvětluje iniciátor projektu Auto*Mat a režisér Martin Mareček. „Magistrát zřejmě celou akci nepochopil. Právě nadměrný provoz osobních automobilů je totiž zdrojem vážných problémů v oblasti dopravy, bezpečnosti ulic i celkového charakteru města. Provoz aut se musí především rozumně omezit. Evropská komise vyhlásila jako motto letošního Týdne mobility 'Ulice lidem', což znamená snahu, aby se do ulic vrátil život. K tomu je ovšem nutná politická vůle, která Praze chybí,“ dodal Mareček. Magistrátní heslo podle něj vyjadřuje bezzubost celé akce.

„Západní Evropa jde trochu jiným směrem,“ říká Tomáš Cach z Auto*Matu. „Řada měst přistupuje v rámci Týdne mobility k progresivním krokům, jejichž pozitivní dopad bezprostředně pocítí obyvatelé.“ Například Londýn letos natrvalo uzavře jednu z ulic v centru pro automobily, radnice v Ženevě se snaží motivovat firmy k prosazení udržitelné dopravy zaměstnanců do práce, v Kodani usilují o celkové zklidnění dopravy ve městě a Budapešť buduje záchytná parkoviště na krajích města, kde mohou řidiči přesednout na hromadnou dopravu či jízdní kolo. „Trvalá opatření přijímaná Prahou jsou spíše jen symbolické kroky, které nemají přímý vztah k řešení skutečných dopravních problémů,“ potvrzuje výhrady Auto*Matu Cach.

„V loňském roce sliboval primátor Pavel Bém, že město bude o víkendech a během léta uzavírat pro automobily jinak silně zatížené Smetanovo nábřeží. Den bez aut potvrdil, že omezení provozu zde nezpůsobuje žádný dopravní kolaps, Pražany navíc uzavřené nábřeží nadchlo. Rušná silnice podél Vltavy se proměnila v krásnou promenádu a konečně se zde dalo dýchat,“ naznačuje Michal Křivohlávek, jaká opatření by Auto*Mat v Praze přivítal. „Za celý rok se ale nic dalšího nestalo a nábřeží nebylo znovu uzavřené ani jednou.“ Podle Křivohlávka je to škoda. „Smetanovo nábřeží mohlo posloužit jako zkušební zóna. Pokud by se pravidelné omezování automobilového provozu v centru města osvědčilo, mohl by tím vzniknout základ pro další koncepční kroky města.“

Za účelový považuje Křivohlávek i častý argument vedení města, které podmiňuje zklidnění centra dokončením městského silničního okruhu. „Dostavba klíčového vnějšího pražského okruhu nabývá zpoždění a vnitřní městský okruh negativní dopady aut neodstraní. Vede totiž skrze kompaktně osídlené město, kam se přesune více dopravní zátěže. Je to jako byste hasili požár tím, že ho založíte jinde“.

Že dobré příklady trvalých dopravních opatření ke zlepšení dopravní situace existují, dokazuje příklad Hradce Králové. Evropská komise toto město loni zařadila do výběru patnácti nejlepších nápadů Týdne mobility 2006. Vybíralo se z celkem 1.050 měst Evropské unie. A čím Hradec tak zaujal? Magistrát se rozhodnul zcela změnit podobu jedné z hlavních dopravních tepen města – třídy Edvarda Beneše. V každém směru ubyla jedna jízdní dráha pro automobily. Vzniklý prostor se přeměnil v oddělené pruhy pro cyklisty a nová parkovací místa. Úprava přispěla k celkovému zklidnění dopravy, snížení hluku a exhalací v ovzduší, a souhlasí s ní i většina obyvatel města.


*****

Přílohy:

(1) Evropský týden mobility

V České republice vyhlásila první „Den bez aut“ nevládní organizace Děti Země v roce 1991 po vzoru podobných akcí v jiných zemích světa, které začaly pociťovat negativní dopad narůstajícího automobilového provozu. Až do roku 2000 koordinovala „Evropský den bez aut“ nizozemská organizace EYFA, poté převzala iniciativu Evropská komise a vyzvala členské státy, aby se do projektu zapojily. Od roku 2002 se akce rozšířila na „Týden mobility“. V roce 1999 pořádalo akce ke Dni bez aut 22 českých a moravských měst. Letos je přihlášeno již 71 měst, přičemž celkově se do akce zapojí 1235 měst ze 32 nejen evropských zemí.

Zpočátku organizovaly Den bez aut v České republice pouze nevládní organizace, které koordinovaly také aktivity jednotlivých měst. V roce 2002 převzalo záštitu nad Evropským týdnem mobility, jehož součástí je také Evropský den bez aut, Ministerstvo životního prostředí.

Typickou akcí pražského Týdne mobility v podání Auto*Matu je již od roku 2003 velká cyklojízda, která upozorňuje na nedostatek prostoru pro bezmotorovou dopravu, ale i chodce, v ulicích hlavního města. Letos proběhne v termínu Dne bez aut, kterým je 22. září. V roce 2005 se k Evropskému týdne mobility poprvé oficiálně připojilo také hlavní město Praha.


(2) Trvalá opatření ke zlepšení dopravy přijatá v rámci Týdne mobility v některých evropských městech

Londýn 2007
Trvalá přeměna ulice Saint Bride mezi Poppins Court a Farringdonovou ulicí ze standardně uspořádané ulice přístupné všem druhům dopravy, s oddělenou vozovkou a chodníky, na sjednocený prostor s upraveným terénem pouze pro pěší a cyklisty. Terénní úpravy zahrnují umístění stojanů na jízdní kola, výsadbu stromů a zřízení veřejné toalety.

Kodaň 2005
Zkoušení 15 dopravních experimentů v různých částech města – např. nový plán dopravy pro Mimergade ve spojení s urbanistickou modernizací této čtvrti. Dopravní plán má vést k vyloučení tranzitní dopravy. Bylo instalováno 10 fyzických bariér pro automobily a vymezena parkovací místa pro sdílené vozy.

Budapešť 2006
Město se zaměřilo na větší pohodlnost dojíždění do zaměstnání. Podařilo se zvýšit kapacitu autobusových linek, zřídit nové linky v příměstské oblasti, otevřít novou expresní linku do hlavního města okresu, umístit stojany na kola v místech Park&Ride. Použití hromadné dopravy bylo během Dne bez auta zdarma. Cílem je přimět řidiče k přesednutí na veřejnou dopravu.

San Sebastian 2006
Město zahájilo rozsáhlý program pro rozvoj cyklistické kultury. Aktivity, zahrnující kampaň na zvýšení obecného povědomí, bezplatnou údržbu kol během Týdne mobility a tvorbu nových cyklistických tras, vedly ke změně dopravního chování ve městě – počet cest na kole se zvýšil na 4%. Město také připravuje zavedení mikrobusů, které by lidem nahradily automobily.

Bologna 2006
Radnice svolala veřejné slyšení, kde obyvatelé diskutovali a spoluvytvářeli nová pravidla a kroky k omezení dopravy, jež se posléze stala podkladem pro nový směrný plán městské dopravy. Lidé se mohli přímo podílet na klíčových rozhodnutích. Bologna také zavedla 21 nových autobusů poháněných methanem.

Ženeva 2006
Radnice svolala několik veřejných debat o udržitelné mobilitě, propagovala solární lodě, rikša taxi, jízdní kola a další alternativní dopravní prostředky. Byla vyhlášena Cena za přínos podniků k mobilitě, jejíž cílem je racionalizovat dopravu zaměstnanců firem do práce s ohledem na cenu a zdravotní aspekty. Přihlášené firmy musely vytvořit plán k omezení dojíždění zaměstnanců auty.


(3) Trvalá opatření Prahy přijatá v rámci Evropského týdne mobility

2007: Otevření novostavby cyklostezky Modřany – Zbraslav (oficiální formulace ani prohlášení magistrátu o přijetí trvalého opatření nebyly do 11. září k dispozici, údaj sdělili pracovníci PR oddělení Magistrátu hl. m. Prahy).

2006: Magistrát předal veřejnosti novou část cyklostezky: úsek Vrbova–Na Mlejnku, spojující již fungující cyklostezku u Barrandovského mostu na straně jedné a cyklostezku vedoucí k nádraží Krč na straně druhé. Nový úsek vede ve svahu podél Jižní spojky, zaříznutí do svahu je řešeno opěrnou zdí. Úsek je dlouhý cca 600 metrů, široký 3 metry a v celé délce má živičný povrch.

2005: Otevření Informačního střediska pražských dopravních služeb v Řásnovce. Moderně
vybavený multimediální prostor nabízí veřejnosti informace o dopravě a dopravních stavbách
v hl. m. Praze a jeho zázemí.


(4) Nenaplněný slib primátora o uzavírání Smetanova nábřeží v Praze

„Předpokládám, že během roku 2007 se čas od času odvážíme o víkendech na sobotu a na neděli Smetanovo nábřeží uzavřít a v těch hezkých letních, jarních dnech nechat otevřeno pouze a jenom pro pěší, pro cyklisty samozřejmě a také pro tramvaje. Je to dnes krásné korzo, Praha najednou žije, je vidět, že to prostě lze. Definitivní uzavření Smetanova nábřeží je třeba vnímat v budoucnosti pouze jako součást celku… Do toho celku musí patřit celkové zklidnění nejenom této části Prahy, ale i druhobřežní části Prahy. Musíme se bavit o Starém Městě i Malé Straně, musíme se bavit o daleko větším počtu komunikací, a tady skutečně nelze asi jít cestou jinou než ekonomickou regulací, to znamená zpoplatněním vjezdu do centra města, tedy jakýmsi mýtným. V projektu, který připravujeme už minimálně dva roky a který já předpokládám, že bude v pilotní podobě připraven ke spuštění na přelomu roku 2008, se odvážíme k prvním smělejším krůčkům.“

Pavel Bém, řekl 17. 9. 2006 na uzavřeném Smetanově nábřeží při natáčení dokumentu o Týdnu mobility v Praze na kameru režiséru Martinu Marečkovi.


(5) Příručka nejlepší praxe a Hradec Králové

Best Praktice Guide 2007 vydala letos Evropská komise a obsahuje návody, jak přistupovat k organizování Týdne mobility. Příručka cituje konkrétní opatření, realizovaná v roce 2006 v 15 městech EU jako nejlepší příklady hodné následování. Mezi nimi je i Hradec Králové.

HRADEC KRÁLOVÉ: Přerozdělení dopravního prostoru jako schůdné řešení dopravních problémů

Během Evropského týdne mobily 2006 byl v Hradci Králové spuštěn projekt s cílem zklidnění dopravy na třídě Edvarda Beneše. Za účelem zlepšení bezpečnosti cyklistů byly na třídě Beneše odděleny motorová a bezmotorová doprava. Po plánované rekonstrukci zůstane pro motorovou dopravu pouze jeden jízdní pruh (vnitřní) ze současných dvou jízdních pruhů v každém směru. Zbylý prostor bude věnován cyklistickému pruhu a parkovacím místům pro automobily. Toto přerozdělení dopravního prostoru zlepší celkovou udržitelnost města a již bylo odsouhlaseno většinou obyvatel. Město zároveň zakoupilo vozidla veřejné hromadné dopravy s akustickým znamením pro nevidomé cestující a cestující s vadami zraku. To zvýší bezpečnost systému veřejné dopravy a učiní ji dostupnější pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Podrobné informace může poskytnout Pavel Šubrt, tel. 495 707 592, Pavel.Subrt@mmhk.cz